Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Havlíčkobrodská galerie představuje uměleckou tvorbu duchovního, malíře a sběratele Jana Antonína Venuta

Havlíčkobrodská galerie představuje uměleckou tvorbu duchovního, malíře a sběratele Jana Antonína Venuta
Pro rok 2018 si Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě zvolila jako jedno ze stěženích výstavních počinů téma „Jan Antonín Venuto a jeho dílo v kontextu české krajinomalby a veduty přelomu 18. a 19. století“. Velkolepý výstavní projekt v podobě výstavy, česko-německé publikace a putovní výstavy, připravený ve spolupráci s Rakouskou národní knihovnou, byl slavnostně zahájen 8. září 2018 jako součást programu Národního zahájení Dnů evropského dědictví, které se konalo právě v Havlíčkově Brodě. Výstava děl Jana Antonína Venuta je v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě přístupná denně, kromě pondělí, do 21. října 2018.
 

 
 

Výstavu tvoří konvolut vybraných originálních děl J. A. Venuta uchovávaných v Rakouské národní knihovně ve Vídni, doplněný o díla téhož autora ze sbírkových fondů paměťových institucí v České republice. Nedílnou součástí je obsáhlá česko-německá publikace věnované životu a dílu Jana Antonína Venuta. Třetí část projektu představuje putovní výstava, která je umístěna ve vstupních prostorách havlíčkobrodské Staré radnice a přináší reprodukce dalších pěti desítek Venutových vedut.

 

„Umělecká tvorba duchovního, malíře a sběratele Jana Antonína Venuta (1746-1833) je na území České republiky takto souborně představena úplně poprvé“, upozorňuje Aleš Veselý, kurátor výstavy, autor dvojjazyčné česko-německé publikace a zástupce ředitelky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě. „Katalog představuje a zpřístupňuje veřejnosti v ucelené podobě dílo malíře a vedutisty Jana Antonína Venuta, který ač nebyl školeným malířem, zanechal mimořádně přínosné dílo, mnohostranně využitelné v topografii a především památkové péči, kde se v řadě případů menších městeček jedná o nejstarší známá vyobrazení“, doplňuje Aleš Veselý.

 

„Spolupráce s Rakouskou národní knihovnou, která ve svých sbírkách uchovává 398 akvarelových vedut, byla zahájena před dvěma lety. Venutova sbírka je součástí sbírky map a muzea glóbů knihovny a nebyla dosud vědecky zpracována“ upřesňuje ředitelka havlíčkobrodské galerie Hana Nováková.

 

„Návštěvníkům výstavy se odkrývá podoba řady měst, městeček, hradů, zámků i dalších pamětihodností z přelomu 18. a 19. století tak, jak je ztvárnil tento malíř, případně jeho vrstevníci z řad amatérských i profesionálních malířů. Nabízí na sto těchto pohledů, z Vysočiny jsou k vidění např. kresby Havlíčkova (Německého) Brodu, Pelhřimova, Polné, Golčova Jeníkova, Světlé nad Sázavou, Ledče nad Sázavou a další. Panská sídla našeho regionu jsou zastoupena kresbami hradů Lipnice nad Sázavou a Kámen, kláštery pak pohledem na premonstrátský klášter v Želivě“, vyjmenovává Hana Nováková.

 

„Výstava Jana Antonína Venuta je významným počinem pro oblast kultury, památkové péče, svým zpracováním představuje ojedinělý soubor s výjimečnou historickou a dokumentační hodnotou. Tato výstava má i značný přeshraniční dopad a našim záměrem je, aby se dostala do širokého povědomí a byla inspirací k obdobným společným projektům“, uvedla Jana Fischerová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.

 

Výstavní projekt Jan Antonín Venuto probíhá pod záštitou Ministerstva kultury, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Jany Fischerové, za finanční podpory zřizovatele Kraje Vysočina, grantového programu Ministerstva kultury, finančního daru Města Havlíčkův Brod a finanční podpory Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

 

venuto

venuto

  • Lenka Novotná, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 20.9.2018 / 20.9.2018

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2018 > Listopad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze