Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro podnikatele

Mobilní verze webu

Moravské Budějovice mají Plán ochrany památkové zóny

Moravské Budějovice
V srpnu byl Krajským úřadem Kraje Vysočina vyhlášen první Plán ochrany památkové zóny na území Kraje Vysočina. Zákon o památkové péči tuto možnost nabízí sídlům, která mají na svém území památkovou rezervaci nebo zónu, již od roku 2008. Vzhledem k časové náročnosti a k rozsahu prací, jenž zpracování plánů vyžaduje, má doposud prohlášen plán ochrany pouze několik sídel. Mezi nimi je vedle např. Hradce Králové a Jablonce nad Nisou od letoška také město Moravské Budějovice.
 

 
 

Plány ochrany si všeobecně kladou za cíl umožnit vlastníkům nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se na území památkové zóny vykonávat na konkrétních nemovitostech plánem ochrany specifikované činnosti bez povinnosti vyžádat si předem závazné stanovisko orgánu státní památkové péče. Vyhlášení Plánu ochrany tedy vede ke snížení administrativní zátěže vlastníků předmětných nemovitostí i orgánů památkové péče.

 

Plán ochrany MPZ Moravské Budějovice je pilotním projektem v Kraji Vysočina. Jeho vydání předcházelo podrobně prozkoumání celého území památkové zóny, zdokumentování dochovaných hodnot, příp. navržení jejich rehabilitace. Bylo nutné vyspecifikovat práce, které lze provádět bez závazného stanoviska a zároveň, tak neohrozit dochované památkové hodnoty území. Radní pro oblast památkové péče a náměstkyně hejtmana Ing. Jana Fischerová ubezpečila, že aplikace plánu ochrany neznamená rezignaci orgánů památkové péče na ochranu území a ani nepovede ke zmenšení či úbytku zachovaných kulturně historických hodnot území městské památkové zóny. Garancí „uvolnění předpisů“ je podle ní právě důkladně zpracovaný plán ochrany, jehož autorem je specialista na urbanizmus a památkář Ing. arch. Karel Kuča. Finančně se na zpracování plánu ochrany spolupodílelo město Moravské Budějovice a Kraj Vysočina.


Závěrem náměstkyně ocenila pro vznik strategického dokumentu nezbytnou spolupráci kraje, města Moravské Budějovice, Národního památkového ústavu v Telči a Ministerstva kultury ČR.

 

Plán ochrany Městské památkové zóny Moravské Budějovice je dostupný na webových stránkách kraje.

Moravské Budějovice

  • Jana Zadražilová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 30.8.2018 / 30.8.2018

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro podnikatele

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies