Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro podnikatele

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina letos podpoří fungování dalších 94 venkovských prodejen

Prodejny
Ještě letos pomůže Kraj Vysočina 94 obcím s udržením a fungováním prodejen. Rozdělí mezi ně 3,8 miliónu korun v rámci grantového programu Venkovské prodejny 2018 financovaného z Fondu Vysočiny. „Zájem o tuto krajskou podporu byl velký už loni, kdy byly mezi 55 úspěšně žádajících obcí rozděleny celé dva milióny korun. Letos jsme díky pochopení krajského zastupitelstva mohli rozdělit částku téměř dvojnásobnou. Bude to mít více než příznivý dopad na zajištění základních veřejných služeb na venkově,“ říká náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.
 

 
 

Cílem alokování finančních prostředků v tomto programu je spolufinancování příspěvku obce na provoz místní prodejny potravin a smíšeného zboží. Oproti roku 2017 došlo ve Výzvě programu k úpravě definice příjemce (počet obyvatel žádající obce byl zvýšen z 2 000 na 5 000, přičemž prodejna musí být umístěna v části obce do 400 obyvatel, dříve 300 obyvatel). Došlo také k rozšíření uznatelných nákladů projektů tak, aby jejich rozsah lépe naplňoval potřeby obcí. V neposlední řadě byla navýšena alokace programu ze dvou na čtyři milióny korun. „Smyslem opětovného vyhlášení grantového programu Venkovské prodejny není jen zachování možnosti pro občany nakupovat v místním obchodě, ale také místa jejich pravidelného setkávání, což ocení zvláště senioři, případně maminky na mateřské dovolené. Předpokládáme, že v budoucnu bude tato problematika našeho venkova řešena z národní úrovně, kdy příslušná ministerstva na tuto snahu kraje naváží,“ upřesnil náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.


Vysočina je krajem s největším počtem malých venkovských obcí. Obcí do 5000 obyvatel, které byly oprávněnými žadateli, je 687 ze 704 obcí kraje. Sídel do 400 obyvatel, kam podpora musí směřovat, je v kraji 1198 z celkem 1402 a žije v nich 136 tisíc obyvatel, to je 27 % všech obyvatel kraje. Řada vesnic se již delší dobu potýká s významným úbytkem obyvatelstva, 18 místních částí nemá žádného obyvatele, dalších 44 má do deseti obyvatel. Zachování obchodní a potravinové obslužnosti v místě může být jedním z nástrojů, jak tento negativní trend zmírnit.


  • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 29.8.2018 / 29.8.2018

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro podnikatele

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies