Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Nová budova krajské knihovny v Havlíčkově Brodě bude stát na 11 metrů hlubokých pilotách

KKV
Symbolicky vypuštěním vzkazů byla dnes zahájena stavba Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Dodavatel stavby na místě provádí nezbytné přípravné zemní práce už od července. „Na stavbu má dva roky. V létě roku 2020 bychom rádi přivítali první návštěvníky,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla s tím, že Kraj Vysočina za stavbu knihovny zaplatí 143 miliónů korun bez DPH. Zároveň s novou knihovnou vyroste v jejím těsném sousedství parkovací dům za 37 milionů korun bez DPH, který financuje město Havlíčkův Brod.
 

 
 

Původní návrh nové knihovny zahrnující návrh stavby i zpracování dokumentace o umístění stavby vytvořil tým architekta Milana Stejskala - Petra Holasová, Lucie Křížová a Veronika Bukáčková, následně projekt dokončila kancelář Artprojekt Jihlava. Novostavba krajské knihovny bude mít tři podlaží, přičemž nejspodnější z nich bude sloužit jako depozitář pro tisíce publikací. Železobetonový skelet knihovny bude stát na až 11 metrů hluboko zapuštěných pilotách, v nejvyšším bodě bude knihovna 13 metrů vysoká. „Ze stavební dokumentace je možné vyčíst, že v přízemí knihovny bude recepce a vstupním prostorům bude dominovat velké schodiště. Samotné architektonické pojetí nové knihovny nemá zatím v regionu obdoby, celá západní stěna bude pokryta odolnou vegetací, na střeše knihovny je naprojektována malá terasa,“ prozradila Jana Fischerová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.


„Současné prostory, ve kterých sídlí krajská knihovna, už kapacitně nevyhovují. Nová budova vyřeší zároveň prostory pro veřejnost, výpůjční místa, studovny i depozitář, který se nyní nachází v jiné budově několik set metrů od sídla knihovny,“ doplňuje Martin Kukla. Budoucí krajská knihovna nabídne také velký konferenční sál pro kulturní, společenské i vzdělávací akce s kapacitou cca 100 osob a kavárnu s romantickým výhledem na řeku Sázavu. Celkem bude zastavěno 1336 m2 plochy a díky patrům bude mít knihovna k dispozici 3548 m2 užitné plochy, v rámci stavby se počítá se dvěma technickými výtahy a jedním výtahem pouze pro přemísťování knih.

 

Krajská knihovna Vysočiny je příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina a sídlí v Havlíčkově Brodě. Plní zároveň funkci veřejné knihovny i regionálního centra pro síť veřejných knihoven na Vysočině. V loňském roce měla přibližně 6 500 registrovaných čtenářů.

 

Vzkazy k zahájení stavby Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě:

Děkuji všem, kdož se po letech zasloužili o realizaci této velmi důležité stavby. Věřím pevně, že jak uživatelé knihovny, tak i zaměstnanci a obyvatelé Havlíčkova Brodu ocení nejen knihovnu, ale i parkovací dům. Rychlou realizaci přeje

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

 

Seneca, římský filozof: Společnost knih lze volit lépe, než společnost lidskou. Tím spíše si mezi knihami vybírej přátele pro celý život.

Přeji nové Krajské knihovně Vysočiny, aby se její čtenáři a návštěvníci cítili příjemně, obohaceni novým poznáním a domnívám se, že dobrých knih není nikdy dost.

Jana Fischerová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů

 

Krajské knihovně přeji, aby již brzo úspěšně sloužila všem občanům. Přál bych si, aby se stala významným centrem kulturního a vzdělávacího dění v našem kraji, aby se zde lidé rádi potkávali a opět se do knihovny vraceli.

Martin Kukla, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku

 

Dnešní den, 20. srpna 2018, symbolicky zahajujeme stavbu nového sídla Krajské knihovny Vysočiny, které bude stát v Havlíčkově Brodě. Žijeme ve společnosti, které říkáme „učící se společnost“. Podstatou je lidské poznání a hlavně touha po poznání bez ohledu na věk. Knihovna už dávno není jen půjčovnou knih, mnohem více je všestrannou vzdělávací institucí. Naší knihovně přeji, aby byla ve svém novém působišti tím pravým místem touhy po poznání pro co nejširší veřejnost, v co možná nejvíce oborech.

Jan Tecl, starosta Havlíčkova Brodu

 

Ráda bych nové knihovně popřála, aby sloužila všem současným i budoucím generacím, pomáhala uspokojit jejich zájem o nové informace, o vzdělávání i o kulturu a stala se pro ně příjemným místem, které budou pravidelně navštěvovat a kam se budou rádi vracet. Knihovna - důležité místo ve vašem životě.

Jitka Hladíková, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny Havlíčkův Brod

 

Foto: Vizualizace nové Krajské knihovny Vysočiny a foto ze slavnostního zahájení stavby Krajské knihovny Vysočiny Havlíčkův Brod

Krajská knihovna Vysočiny, Havlíčkův BrodKrajská knihovna Vysočiny, Havlíčkův BrodKrajská knihovna Vysočiny, Havlíčkův BrodKrajská knihovna Vysočiny, Havlíčkův Brod


  • Zdeněk Berka, odbor majetkový 
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 20.8.2018 / 20.8.2018

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze