Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Na Vysočině roste zájem o mobilní specializovanou paliativní péči

V roce 2017 využilo služby organizací nabízející domácí specializovanou paliativní nebo hospicovou péči na Vysočině 503 umírajících klientů. Za první pololetí roku 2018 využilo tuto péči 349 klientů. Na pololetí tak připadá o sto klientů více než v roce 2017. Kraj Vysočina podporuje poskytování hospicové péče systémově od roku 2010. „Celkové náklady jednotlivých poskytovatelů na zajištění hospicové péče v Kraji Vysočina se ročně pohybují kolem 28 - 30 miliónů korun. Kraj na služby hospicové a domácí hospicové péče a také na vzdělávání pracovníků v této odbornosti uvolní v roce 2018 až 20 miliónů korun,“ říká náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk. Dalším podporovatelem paliativní domácí hospicové péče je Všeobecná zdravotní pojišťovna, která jako jediná svým klientům částečně hradí péči u vybraných poskytovatelů zařazených do pilotního programu.
 

 
 

V současné době nabízí domácí péči o umírající v Kraji Vysočina sedm organizací, dvě z nich Oblastní charita Třebíč a Domácí hospic Vysočina mají uzavřenu smlouvu s VZP na poskytování mobilní specializované paliativní péče. Novým subjektem působícím v regionu je Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, který s krajskou podporou nabízí odborné sociální poradenství zejména pro onkologicky nemocné.


Kraj Vysočina má od poloviny loňskému roku zpracován komplexní materiál týkající se organizace paliativní péče v regionu – Strategii paliativní péče v Kraji Vysočina. Jde o materiál, který nemá takto komplexně zpracovaný žádný jiný region. Čtyřicetistránkový materiál popisuje priority Kraje Vysočina při zajištění péče o pacienty v pokročilých fázích onemocnění, včetně zajištění kvalitní péče v závěru života. Důraz je kladen na péči o umírající v domácím prostředí prostřednictvím domácí i mobilní paliativní péče. Po deseti letech intenzivní práce na rozvoji systému paliativní péče lze velice zjednodušeně konstatovat, že prioritou Kraje Vysočina je péče o umírající v domácím prostředí s maximální podporou a využitím služeb mobilní hospicové a ambulantní péče nabízené 24 hodin denně. Kraj se nyní prostřednictvím aktivity Paliatr Vysočiny zaměřuje na proškolování lékařů, zdravotních sester i dalších pracovníků, tak aby se rozšířily týmy schopné poskytovat náročnou a specializovanou péči. Na tento preferovaný stupeň navazuje poskytování paliativní péče v domovech pro seniory a především v nemocnicích zřizovaných krajem. Paliativní přístup k nevyléčitelně nemocným a umírajícím pacientům poskytují na Vysočině všechny krajské nemocnice.


  • Jiří Bína, odbor sociálních věcí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 17.8.2018 / 17.8.2018

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze