Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Mobilní verze webu

Lesy České republiky, s.p. Krajské ředitelství Jihlava

 

 
 

Kontaktní informace

Kontaktní osoba: Ing. Rostislav Čech - koordinátor lesní pedagogiky na Vysočině

Telefon:724 525 161
E-mail:cech.oi18@lesycr.cz
Web:http://lesycr.cz
 

Sídlo

Přemyslova 1106
501 68 Hradec Králové

Adresa pracoviště

Lidická Kolonie 39
568 01 Jihlava
Typ organizace: Jiné
Aktivity: vzdělávání | výchova | osvěta | konference | marketing | environmentální management | výstavy, veletrhy
Téma/odbornost: ochrana přírody a krajiny | voda | lesnictví | vodní hospodářství

Naše činnost


Lesní pedagogika
Co znamená lesní pedagogika?

  • Lesnická a environmentální osvěta.
  • Zážitkové poznávání lesa všemi smysly.
  • Předávání pravdivých informací o lese.
Jak pomáhá školám?
  • Naplňuje průřezová témata rámcových a vzdělávacích programů (RVP) a dále školní vzdělávací programy (ŠVP).
  • Zavádí do praxe Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v celé ČR.Projekty, které jsme realizovali


Akce pro děti a veřejnost 

  • Pořádáme vycházky s lesníky, Dny s LČR, „Týden lesů“, Den stromů, přednášky a soutěže, besedy, vyvěšování ptačích budek.
  • V každém roce cca 40 akcí pro až 2.500 účastníků.

Den stromů v lesonické Oboře
„Stromy jsou svědky těch časů, na které naše vzpomínky nestačí.“
Dne 20. října 2010 se Lesy České republiky, s.p. Krajské ředitelství Jihlava ve spolupráci s Městským úřadem Moravské Budějovice připojili k celosvětové oslavě Dne stromů. Celodenní akce měla oslovit především děti základních škol, s cílem vzbudit, či prohloubit pozitivní vnímání nejen stromů v krajině osamocených, ale také celého lesa, živoucího ekosystému, tvořeného společenstvem nejen mnoha stromů, keřů a živočichů. 
Lesníci se věnovali dětem na šesti stanovištích, tematicky různě zaměřených. Učili je přímou zážitkovou formou poznávat stromy, jejich šišky, listy, pupeny i dřevo. A to nejen zrakem, ale také se zavázanýma očima, hmatem a čichem, což nebylo snadné ani pro paní učitelky. O to zajímavější byly reakce všech zúčastněných. Na dalších stanovištích se hovořilo o významu stromů, o lese, o hospodaření v lese, o práci a důležitosti lesníků pro celou naši společnost, o využívání dřeva v každodenním životě každého z nás. Se zájmem žáci počítali letokruhy, aby určili věk stromů a zjistili, že o les se musí starat minimálně tři generace lesníků, než vyroste a než se pokácí. Získali zároveň představu, jak se o něj musí lesníci starat. Dozvěděli se, jak se les sází, vychovává a jakým způsobem probíhá těžba, jak se bojuje proti kůrovcům, živě se diskutovalo o všech možných funkcích, přínosech a využití lesa, o tom jak se mají lidé v lese chovat. Při povídání o vlivu zvěře na lesní porosty si děti s velkým nadšením prohlížely čerstvě uloveného divočáka. Na jiném místě si žáci vyzkoušeli speciální hrou, kolik detailů jsou schopni v lese vidět, jak velké mají pozorovací schopnosti, kolik věcí člověk v přírodě normálně vůbec nevnímá. 
Po odborných výkladech lesních pedagogů Lesů České republiky, s.p. a odpovídání na spoustu všetečných otázek následovalo vyvěšování ptačích budek, které je považováno za důležitou přirozenou součást integrované ochrany lesa proti lesním škůdcům. Každá třída, či škola dostala budku, kterou si pro budoucí identifikaci nějakým osobitým způsobem označila (podpisy, malůvkami, apod.) a za asistence revírníka ji pověsila na vhodně vybraný strom v Oboře s tím, že dostala za úkol se o tuto budku starat.
Před konáním tohoto Dne lesů byla mimo jiné vyhlášena soutěž o nejhezčí ztvárnění stromu. Na úplný závěr proto proběhlo vyhodnocení výkresů či maket stromů. Ty nejpovedenější byly odměněny k radosti dětí drobnými dárky a vystaveny na Krajském ředitelství v Jihlavě. Příjemnou atmosféru dotvořil oheň, na kterém si všichni opekli buřty, chvíli poseděli a plni příjemných dojmů se rozjeli ke svým domovům. Kladné ohlasy žáků i učitelů jednotlivých základních škol byly nemalé, a proto jsme museli s radostí slíbit, že akci příští rok na podzim znovu zopakujeme.
Bývalá obora v Lesonicích nebyla pro toto dění vybrána náhodou. Nachází se zde totiž společně s cca 80 ha hospodářského lesa na poměrně malé ploše celkem 44 vyhlášených památných stromů. 23 jírovců, 17 dubů, 1 jasan, 2 lípy a 1 javor klen. Každý takovýto památný strom chráněný dle zákona o ochraně přírody a krajiny má ochranné pásmo kolem stromu ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene, aby nedocházelo k jeho poškození.
Ke zmiňovanému javoru klenu, který měl kdysi 9, dnes již pouze 7, kmenů vyrůstajících z jednoho místa, se váže dávný příběh devíti bratrů. Jednou šla selka z Lesonic ke kořenářce pro radu, ale místo ní ji uvítala paní lesa. Selka se jí svěřila se svým trápením: „Máme devět synů a jednu malou dcerku. Všichni chlapci však odešli do světa… Zařiď, prosím, ať se nám alespoň jeden vrátí.“ Paní lesa dala selce devět semínek javorů, ať jedno z nich vybere a zasadí v lese. „Podle toho, které vyberete, tak ten syn se vám vrátí.“ Doma selka s mužem přemýšleli, které semínko vybrat… Mezitím jejich malá dcerka na nic nečekala, semínka vzala a rychle utíkala do blízkého lesa, kde je zasadila na jednom místě všechna. Rodiče bědovali, co to provedla. Časem v lese vyrostlo v kruhu devět krásných mladých javorů – a tehdy se stal velký div – všech devět synů se vrátilo domů.

Na náměstí v Jihlavě vyrostl les
Ve dnech 10. a 11.05.2011 proběhla na jihlavském Masarykově náměstí, svým rozsahem i významem výjimečná, dvoudenní akce „Mezinárodní rok lesů v Jihlavě“. V centru města „vyrostl“ brzy ráno les z pěti desítek smrků.
Rok 2011 byl vyhlášen Organizací spojených národů (OSN) Mezinárodním rokem lesů s cílem zvýšit povědomí a posílit trvale udržitelné obhospodařování lesů.
Akci v Jihlavě zorganizovali u této příležitosti Lesy České republiky, s.p., Statutární město Jihlava a Správa městských lesů Jihlava, s.r.o. ve spolupráci s dalšími subjekty na Vysočině (Krajský úřad Vysočina, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů pobočka Brno, Služby Luka s.r.o., Služby města Jihlavy s.r.o., koňák Karel Vrzáček, Záchranná stanice Pavlov, o.p.s., Česká společnost ornitologická na Vysočině, Chaloupky o.p.s., Mykologický klub Jihlava, škola Farmeko, Lukovští trubači, umělecký řezbář Stejskal, a další). O hladký průběh oběma dny se staralo 85 lidí, především lesníků. Všem patří veliký dík za skvěle odvedenou práci.
Úmyslem bylo poukázat na význam lesnictví a lesního hospodářství v celé jeho šíři, poskytnout pravdivé informace o lesích a zároveň seznámit veřejnost se základním úkolem lesnictví – zachováním lesů pro příští generace a využíváním dřeva jako obnovitelné suroviny.
Návštěvníci náměstí v Jihlavě měli ideální příležitost seznámit se s každodenním životem lesníků, společně s lesníky diskutovat, porozumět lépe hospodaření v lese, dozvědět se co lesu škodí, co prospívá, a především pochopit, že o les je třeba správně pečovat.
Bohatý program tvořilo 20 tematicky samostatných stanovišť rozmístěných kolem morového sloupu po celém vrchním náměstí. Přišlo cca 2000 návštěvníků, kteří viděli a sami si vyzkoušeli, jak se les sází a následně ochraňuje, vychovává a prořezává, kdy a proč se kácí a jakým způsobem se dřevo jako obnovitelná surovina využívá a opracovává. Svoji zručnost si vyzkoušely především děti při výrobě ptačí budky, kterou si poté odnesly, aby ji vyvěsily u své školy, či v okolí.. 
Velkou atrakcí byly nepochybně koně, se kterými lesníci v centru města předvedli přibližování dřeva, které bylo možno, o kousek vedle, porovnat s prací nejmodernějšího traktoru. 
Připraveny byly znalostní soutěže v poznávání listů, plodů a pupenů dřevin a to nejen zrakem, ale i ostatními smysly. Ty nejmenší děti malovaly na kamínky. K vidění byl i největší škůdce našich lesů lýkožrout smrkový i další hmyz, také houby a živí ptáci – především dravci, kteří obývají naše lesy. Neméně zajímavé se ukázalo stanoviště o myslivosti a rybářství s nejrůznějšími ukázkami. Od kádě s rybami a raky nebylo možné děti vůbec „odtrhnout“.
Došlo také na čtení historie v letokruzích 250 let starého smrku. Vášnivý cestovatel vyprávěl a promítal o těžbě tropických pralesů Bornea, Sumatry a Západní Papui, o kácení stromů pomocí kamenné sekyrky, kterou si každý mohl vyzkoušet vzít přímo do ruky.
Na jednotlivých stanovištích dostávaly děti navíc razítka za pozornost a šikovnost, s tím, že na toho, kdo obdržel minimálně deset razítek, čekaly v hlavním stanu odměny.
A na pozadí těchto dvou vydařených slunečných dnů zněly tóny lesnic a borlic přítomných trubačů, oblečených v slušivých uniformách.
Co dodat na závěr? „Lesu zdar!“ 
Největší odměnou pořadatelům byl bezpochyby obrovský zájem a spokojenost návštěvníků.

Rostislav Čech


LesyLesy

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 30.7.2018 / 30.7.2018
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze