Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kotlíkové dotace

Mobilní verze webu

Kotlíkové dotace: I v době udržitelnosti realizovaného projektu může příjemce dotace ještě chybovat. Obvykle zcela zbytečně

Kotlíkové dotace: I v době udržitelnosti realizovaného projektu může příjemce dotace ještě chybovat. Obvykle zcela zbytečně
Příjemci kotlíkové dotace jsou povinni po dobu udržitelnosti – tedy po dobu sedmi let od uzavření smlouvy plnit všechna její ustanovení. V opačném případě se vystavují uplatnění sankcí. Této situaci však lze téměř ve většině případů předejít. „To platí i pro aktuálně vyhlášenou výzvu, ve které bylo uzavřeno již více jak 2 300 smluv. Na rozhodnutí čeká ještě přibližně 75 předložených žádostí, na které se prostředky uvolňují postupně především z už realizovaných projektů, které nebyly dočerpány při vyúčtování do schválené částky dotace či z vyúčtování, která nebyla proplacena z důvodu nesplnění všech podmínek,“ popisuje aktuální stav v čerpání kotlíkových dotací na Vysočině náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.
 

 
 

POZOR, příjemce dotace je povinen ošetřit předchozím souhlasem Kraje Vysočina:

- změnu majitele nemovitosti v souvislosti s prodejem či darováním nemovitosti

- pronájem nemovitosti (musí být zachováno, že více jak polovina nemovitosti bude používána k trvalému bydlení)

- uplatnění zástavního práva (uzavření smlouvy o hypotečním úvěru apod.)

- výměnu zdroje podpořeného z dotace např. z důvodu nefunkčnosti za nový (musí být zachována kategorie a nový zdroj musí být minimálně ve stejné hodnotě jako původní)

- stavební úpravy, které vedou k úpravě původního mikroenergetického opatření

Bez předchozího souhlasu

- převod smlouvy na dědice v případě úmrtí příjemce dotace

 

Příjemce je povinen nakládat nejméně do 31. 12. 2023 (1. kolo) respektive 31. 12. 2025 (2. kolo) s veškerým majetkem podpořeným  v rámci akce dle této smlouvy a s nemovitostí, ve které byla akce realizována, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek a nemovitost, ve které byla akce realizována, žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje Vysočina. Příjemce nesmí po tuto dobu majetek pořízený z poskytnuté dotace a nemovitost, ve které byla akce realizována, pronajmout nebo převést na jinou osobu (tj. zejména prodat či darovat) bez vědomí a předchozího písemného souhlasu kraje.

 

V rámci 1. kola kotlíkových dotací už byla proplacena všechna předložená vyúčtování - 2 226 vyúčtování za 244 020 704 korun. Ve 2. kole bylo proplaceno 253 vyúčtování za 25,5 miliónu korun.

 


  • Eva Láníková, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 9.7.2018 / 9.7.2018

 

Cesta: Titulní stránka > Kotlíkové dotace

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze