Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Mezinárodní konference: Efekty a dopady kultury a cestovního ruchu na přeshraniční spolupráci Česka a Rakouska

AT-CZ
Příležitostí pro setkání realizátorů kulturních a turistických projektů byla 21. června 2018 mezinárodní konference na téma „Kultura a cestovní ruch v AT-CZ regionu“. Téměř sedmdesátka zástupců institucí, organizací a spolků z oblasti kultury a cestovního ruchu se sešla v Jihlavě, aby sdílela své zkušenosti, představila příklady dobré praxe a účastnila se diskuze související s tématem. „V oblasti kultury i cestovního ruchu přestávají existovat hranice mezi státy. Společnými projekty tento příznivý stav potvrzujeme. Pokud nám k realizaci originálních projektů mohou pomoci evropské peníze, je v zájmu organizací na obou stranách hranice, je využít,“ poznamenal náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro regionální rozvoj Pavel Pacal.
 

 
 

Očekávané byly především výstupy z diskuse na téma „Památky UNESCO – příležitosti a hrozby“, které se zúčastnili Pavel Heřman za město Třebíč zapsané na seznam UNESCO před 15 lety, Jan Press, ředitel Moravské galerie Brno za Lednicko-valtický areál a Vilu Tugendhat a Peter Strasser z Dunajské univerzity v Kremži za Kulturní krajinu Wachau. Diskuze otevřela prostor i témata, která často zůstávají taktně přecházena jako např. zda je výhodou žít v oblasti památek UNESCO a jaké přináší problémy žít v blízkosti těchto památek, zda a jak je možné vyrovnat se s obrovským zájmem veřejnosti a přesto neodsoudit místní obyvatelstvo žít svůj tradiční každodenní život. Peter Strasser v této souvislosti upozornil i na přirozené trendy ovlivňující charakter UNESCO, a to např. nutná protipovodňová opatření v chráněných územích.


Akce byla organizována v rámci projektu Connecting Regions AT-CZ, který je financován z programu spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika a klade si za cíl podpořit společný přeshraniční rozvoj česko-rakouského příhraničního území.


AT-CZAT-CZAT-CZAT-CZAT-CZ

  • Ondřich Sklenář, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 22.6.2018 / 22.6.2018

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze