Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Pavel Pacal - náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Na Vysočině se uskutečnila mezinárodní konference o sociálních službách

Na Vysočině se uskutečnila mezinárodní konference o sociálních službách
Ve dnech 24. – 25. 5. 2018 hostila Vysočina zástupce z celé České republiky na zámku Valeč, kde se konala mezinárodní konference s názvem Sociální služby v roce 2018, aneb Uvědomujeme si změny v sociálních službách kolem nás? Tato konference přivítala téměř 80 účastníků a uskutečnila se pod záštitou 1. náměstka hejtmana Kraje Vysočina Pavla Fraňka, do jehož gesce patří sociální věci a nestátní neziskové organizace.
 

 
 

První téma, které účastníci vyslechli, bylo Veřejná podpora z pohledu měst, obcí a krajů, které přednesl Karel Zuska. S potřebnými změnami v sociálních službách účastníky seznámila poslankyně PS PČR a předsedkyně výboru pro sociální politiku Radka Maxová. S problematikou transformace sociálních služeb na Vysočině informovala Hana Šeráková, ředitelka Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, která inspirativním způsobem prezentovala postup transformace v jejich organizaci.


Odpolední blok zahájili hosté ze zahraničí. Ze Slovenska přijela Anna Pavlovičová, ředitelka Domova sociálních služeb pro dospělé Zavar Humánum, která přednesla emočně zabarvené povídání o procesu humanizace a přístupu k pracovníkům a klientům jejich organizace. Dalším zahraničním hostem byla Genowefa Greniuch, ředitelka polského Domova Pogodna jeseň z Cieszyna. Následovalo vystoupení prezidenta APSS ČR Jiřího Horeckého, který účastníky konference seznámil s kolektivním vyjednáváním vyššího stupně v sociálních službách, s Desaterem pro rozvoj sociálních služeb v ČR a úhradami ošetřovatelské péče. Zástupce Kanceláře veřejného ochránce práv Petra Zdražilová, ředitelka sekce právní, informovala o způsobu ochrany práv osob se zdravotním postižením a dostupnosti služeb. Posledním vstupem bylo vystoupení Věry Husákové, která prezentovala firmu Senecura a hovořila o rozvoji korporátních sociálních služeb v ČR.


Páteční program byl v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí, kdy nejdříve vystoupil Jaroslav Dolanský, který hovořil na ožehavé téma posledních dní a tím je GDPR v sociálních službách. Následoval ho další zástupce MPSV Jan Vrbický, který hovořil o aktuálních záměrech MPSV v oblasti sociálních služeb a dále o aktualitách z oblasti materiálně technických standardů. Lektorka Institutu vzdělávání APSS Michaela Veselá ukázala účastníkům gerontooblek a účastníci si mohli vyzkoušet situaci, kdy budou staří a jejich hybnost a pohyblivost bude omezena. Pomyslnou třešničkou na konferenčním dortu bylo vystoupení Milana Klapetka, který působivě hovořil o stáří a etapách života.


konf

konf

konf

  • Táňa Křížová, odbor sociálních věcí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 1.6.2018 / 1.6.2018 | Zveřejnit od: 1.6.2018

 

Cesta: Titulní stránka > Pavel Pacal - náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze