Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Pavel Pacal - náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zástupci muzeí přijeli do Třebíče na dvoudenní česko-rakouský veletrh muzeí

Zástupci muzeí přijeli do Třebíče na dvoudenní česko-rakouský veletrh muzeí
Ve středu 23. května byl v třebíčském zámku zahájen každoroční veletrh muzeí. Ačkoliv se jedná už o 23. ročník, tak letos je mimořádně pojat i s přeshraničním dopadem k našim rakouským sousedům. „Dílčím cílem tohoto veletrhu je též seznámení se s muzejní krajinou sousedních regionů a navázání spolupráce s dolnorakouskými muzejníky. Výstupem by mělo být propojení sbírek a muzejních institucí jižních Čech, Vysočiny, jižní Moravy a Dolního Rakouska prostřednictvím společných edukačních a propagačních opatření,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jana Fischerová, která velmi srdečně zahájila program česko-rakouského veletrhu.
 

 
 

Pořadatelem veletrhu je už tradičně Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace zřizovaná Krajem Vysočina. A protože se letošní veletrh muzeí koná v rámci projektu spolupráce českých a dolnorakouských muzejních institucí I-CULT, který je financován z programu spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika, je na straně spolupořadatele Museumsmanagementu Dolního Rakouska ze St. Pöltenu otevřen také pro rakouské účastníky.

 

Během celého prvního veletržního dne, který byl pojat jako seznamovací a přednáškový, byly k dispozici i propagační tiskoviny, které si sebou dovezli zástupci přítomných institucí. Nejenom v průběhu přestávek bylo vidět, jak si účastníci se zájmem procházejí jednotlivé tiskoviny. A postupně se rozvinula i komunikace v návaznosti na prezentovaná témata, a to Jak fungují a jsou organizována muzea v České republice a Dolním Rakousku a dále Příběh hranice, kterým je záměr propojení nabídky českých a dolnorakouských příhraničních muzejních institucí prostřednictvím propagačně-vzdělávacího programu. Název je prozatím pracovní a už během veletrhu zazněly návrhy nových pojmenování např. Bez hranice. Prostor byl věnován také představení sbírek a činnosti vybraných regionálních muzeí působících v česko-rakouských příhraničních regionech. Svého zástupce zde měl i Kraj Vysočina. Ve večerních hodinách ještě proběhlo společné setkání účastníků spojené s prohlídkou expozic Muzea Vysočiny Třebíč.

 

Dnes se účastníci zájezdovým autobusem přesunou do Žďáru nad Sázavou. Zde navštíví nevšední multimediální expozici v Muzeu nové generace na žďárském zámku a klenot české barokní architektury zařazený do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, kterým je poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. V odpoledních hodinách, kdy je předpokládaný návrat zpět do Třebíče, bude veletrh oficiálně ukončen. 

 

Foto: Muzeum Vysočiny Třebíč, p.o.

veletr muzeí

veletr muzeí

veletr muzeí

veletr muzeí

veletr muzeí

veletr muzeí

veletr muzeí

veletr muzeí

veletr muzeí

veletr muzeí

  • Jana Komínová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 24.5.2018 / 24.5.2018

 

Cesta: Titulní stránka > Pavel Pacal - náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze