Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Pavel Pacal - náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zrekonstruovaná kaple sv. Eustacha na hradě Roštejn se poprvé otevře veřejnosti

Zrekonstruovaná kaple sv. Eustacha na hradě Roštejn se poprvé otevře veřejnosti
Letošní pátek 25. května je oficiálním dnem Noci kostelů. K této akci se vůbec poprvé v historii připojuje se svojí kaplí i hrad Roštejn. Tato pobočka Muzea Vysočiny Jihlava prochází v současné době rozsáhlou rekonstrukcí v rámci realizace projektu Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic. Na konci měsíce června bude otevřena první část expozic trasy B, která povede přes malý a velký ochoz, botanický sál a kapli. „S ohledem na finalizaci prací v jedné z nejkrásnější a zároveň architektonicky nejhodnotnější části loveckého hradu, kterou je kaple zasvěcená patronu lovectví a myslivosti sv. Eustachovi, se zcela mimořádně podaří zpřístupnit její přízemní prostory. Prozatím alespoň na jeden den. Ale od prázdnin pak už nastálo v souladu s otevírací dobou hradu a bez nutnosti zakoupení vstupenky,“ pobídla k návštěvě kaple náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jana Fischerová.
 

 
 

Součástí kaple, která velmi dobře dokumentuje překotný stavební vývoj hradu v období renesance, je i štukový oltář s vyobrazením sv. Eustacha. Tento oltář pravděpodobně vznikl v 18. století, kdy ještě byla kaple využívána k loveckým bohoslužbám, které předcházely lovu pořádanému v okolní oboře. V následujícím století přestala sloužit svému účelu a využívána byla spíše jako skladiště, jak je zmíněno v dobových pramenech.

V 50. letech 20. stol. prošla kaple rekonstrukcí. A v rámci nynější rekonstrukce, která probíhala v letech 2017 až 2018, byl zrestaurován i oltář, kterému byla navrácena jeho barevnost a nyní tak úžasně vyniknou jednotlivé části. Zároveň se prostor kaple prosvětlil i díky instalaci v minulosti zazděných oken. Kaple dostala zcela novou a uchvacující tvář. Vychutnat si ji budete moci i díky příjemnému posezení v lavicích, které byly zhotoveny na základě historické fotografie dokumentující jejich přítomnost v kapli.


Na prázdninové otevření budou na oltář také umístěny dvě dřevěné plastiky andělů. Jedná se nejspíše o archanděly Gabriela a Michaela, které pocházejí ze sbírek muzea, avšak jsou bez svých atributů. Původně to byly zašlé a nevýrazné sošky, které však díky pečlivému restaurátorskému zásahu nebývale prokoukly. A také již bude instalováno věčné světlo a brožurky s informacemi o kapli a v loňském roce realizovaném archeologickém průzkumu, které budou namísto modlitebních knížek umístěny na lavicích. Prozatím však o tyto informace také nebudete ochuzeni, protože v rámci programu Noci kostelů bude v určených časech podáván výklad k historii hradu a jeho vývoji. Navíc se ve večerních hodinách odehrají i oživené kostýmované prohlídky kaple, které návštěvníky přenesou do doby založení hradu.

Tento program je zdarma a výjimečně není nutné se na něj předem objednávat. Další doprovodný program zaručeně potěší i dětské návštěvníky. Přijďte se přesvědčit!

 

Bližší informace a program v rámci Noci kostelů jsou k dispozici na webových stránkách https://nockostelu.cz/kostel/7961/


Foto: Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o.


kaple

kaple

kaple

  • Jana Komínová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 22.5.2018 / 22.5.2018

 

Cesta: Titulní stránka > Pavel Pacal - náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze