Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Pavel Pacal - náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zemědělský výbor poslanecké sněmovny jedná na Vysočině

Zemědělský výbor poslanecké sněmovny jedná na Vysočině
Ochranná pásma vodních zdrojů, podpora živočišné výroby i pěstování brambor byly jedny z témat 10. schůze zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky, jehož členové dnes a zítra jednají v Kraji Vysočina. Dopoledního programu se kromě odborníků z řad zemědělců, zástupců Agrární komory ČR, Zemědělského svazu ČR, Českého bramborářského svazu, Ministerstva zemědělství nebo Povodí Vltavy zúčastnili i hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a radní pro oblast zemědělství Martin Hyský.
 

 
 

Ke všem třem nejen pro Vysočinu zásadním tématům zemědělský výbor přijal usnesení, která se snaží řešit aktuální těžkosti zemědělců. Návrhy na řešení podpory pro výrobce mléka, podpory aplikace statkových hnojiv k přispění udržení vody v půdě a snížení rizika eroze, podpory pěstování konzumních brambor, včetně marketingu jejich prodeje a v neposlední řadě i praktická aplikace novely zákona o vodách jsou připraveny jako podnět pro stát, především pro Ministerstvo zemědělství ČR.


zv

ZV

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 9.5.2018 / 9.5.2018

 

Cesta: Titulní stránka > Pavel Pacal - náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze