Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro podnikatele

Mobilní verze webu

SOUTĚŽ KOVO JUNIOR 2018: Žďárská průmyslovka hostila republikovou soutěž v soustružení

SOUTĚŽ KOVO JUNIOR 2018: Žďárská průmyslovka hostila republikovou soutěž v soustružení
Ve dnech 18. až 20. 4. 2018 uspořádala Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou celostátní soutěž žáků učebního oboru obráběč kovů zaměřenou na soustružení. Soutěže KOVO JUNIOR 2018 se zúčastnilo 19 žáků, kteří se v soutěžích v jednotlivých krajích České republiky umístili na 1. a 2. místě. Celkem se této akce zúčastnili soutěžící z 16 škol z 10 krajů.
 

 
 

Vyhlašovatelem této soutěže v odborných dovednostech je CECH KOVO ČR. Soutěž je součástí celostátní přehlídky České ručičky, kterou vyhlašuje Jihomoravský kraj ve spolupráci s MŠMT a dalšími partnery. Soutěž byla organizována dle Pravidel soutěže zručnosti ve strojírenských oborech Cechu KOVO ČR. Cílem nebylo pouhé porovnání vědomostí a dovedností jednotlivých účastníků, ale především výměna zkušeností z výuky na jednotlivých školách, propagace technických řemesel, posílení postavení a významu středního odborného školství v České republice.


Pro soutěžící byla vyhlášena soutěž jednotlivců a soutěž krajských družstev. Na objektivní průběh soutěže dohlížel supervizor, hodnocení provedla komise složená z vylosovaných zástupců zúčastněných škol a pracovníci firmy ŽĎAS, a. s., Žďár nad Sázavou.


Soutěž byla rozdělena do dvou částí:

  • výroba součásti dle výkresové dokumentace na univerzálním soustruhu
  • měření a základní teoretické znalosti

    Celková úspěšnost soutěžících v obou částech soutěže byla vysoká, v průměru 70%. Účastníci prokázali velmi dobrou úroveň praktických dovedností nejen při soustružení, ale také při měření a zpracování měřicích protokolů.


Výsledky soutěže KOVO JUNIOR 2018

Družstva          

1. místo: Pardubický kraj

Michal Žák David Bednář       Střední průmyslová škola Chrudim

2. místo: Kraj Vysočina

Jakub Chytka                Střední odborná škola Jana Tiraye, Velká Bíteš

David Tran                     Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava

3. místo: Plzeňský kraj

Václav Řezanka           Střední průmyslová škola Klatovy

Matěj Vild                      Střední škola Rokycany

 

Jednotlivci      

1. místo: Michal Žák    

Střední průmyslová škola Chrudim, Pardubický kraj             

2. místo: Jakub Chytka

Střední odborná škola Jana Tiraye, Velká Bíteš, Kraj Vysočina

3. místo: David Bednář

Střední průmyslová škola Chrudim, Pardubický kraj


Michal Žák jako nejlepší žák v oboru obráběč kovů ve školním roce 2017/2018 obdrží zlatou plaketu Českých ručiček.


Tato akce, kterou finančně podpořil Kraj Vysočina, proběhla pod patronací radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jany Fialové. Celostátní soutěž KOVO JUNIOR 2018 hodnotnými cenami podpořili Kraj Vysočina, firmy SPOMAT CZ, s. r. o., Žďár nad Sázavou a Pramet Tools, s. r. o., Šumperk, dále Cech KOVO ČR a naše škola.


Generálním partnerem byla firma ŽĎAS, a.s., Žďár nad Sázavou, která poskytla ceny pro vítěze, dopravu, ubytování a stravování účastníků.


kovo

kovo

kovo

kovo

 kovo

  • Zpráva převzata od VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou
  • více informací Jiří Straka, zástupce ředitele VOŠ a SPŠ pověřený řízením pracoviště Strojírenská, ředitel soutěže a předseda Cechu KOVO České republiky
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 27.4.2018 / 27.4.2018

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro podnikatele

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies