Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro podnikatele

Mobilní verze webu

Suchý seminář pro obce Kraje Vysočina

Suchý seminář pro obce Kraje Vysočina
Kraj Vysočina uspořádal v polovině dubna pod záštitou radního Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí Martina Hyského seminář na téma sucho a návrhy opatření ke snížení jeho negativních dopadů včetně zadržování vody v krajině. Takovéto setkání zaměřené téměř pouze na problematiku sucha uspořádal kraj poprvé a to v návaznosti na dotazníkové šetření, které provedl u obcí našeho kraje na přelomu loňského a letošního roku. V něm se dotazoval zástupců obcí, co by jim v jejich území mohlo pomoci v boji proti suchu nebo ke zlepšení zadržení vody v krajině.
 

 
 

„Vzhledem ke stále častějšímu výskytu nepříznivých hydrologických podmínek jsou dopady dlouhodobého sucha a nedostatku vody stále větší hrozbou i pro území Kraje Vysočina. V roce 2015 a 2016 měly problém s množstvím nebo kvalitou dodávané vody v našem kraji desítky obcí nebo jejich místních částí. V roce 2017 byla situace pouze o něco málo lepší. Řešení problematiky sucha je oblast, ke které Kraj Vysočina přistupuje velmi zodpovědně“ uvedl na semináři krajský radní Martin Hyský.


Seminář určený pro obce a další odborníky na danou problematiku se zaměřil hlavně na monitoring sucha a možnosti jeho předpovídání, dotační tituly na hospodaření s vodou nebo na komplexní pozemkové úpravy. Posluchači byli taktéž seznámeni s materiály a podklady, které kraj v uvedené oblasti vypracoval a se samotnými výsledky průzkumu u obcí, jichž své náměty poslala téměř stovka. „Kromě zástupců Kraje Vysočina a jeho krajského úřadu na semináři vystoupili zástupci Českého hydrometeorologického ústavu, Státního pozemkového úřadu a Státního fondu životního prostředí“ informovala Eva Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina.


„Možná opatření a řešení na zadržování vody v krajině souvisí s dotační politikou Kraje Vysočina, přičemž příjmy a kompetence kraje v této oblasti jsou velmi omezené. Shromážděné a vyhodnocené informace od obcí poslouží mimo jiné jako jeden z podkladů při projednávání změny dotační politiky Kraje Vysočina od roku 2019 a pro jednání s ústředními orgány státní správy,“ uvedl závěrem Martin Hyský.


Podrobnější informace je možné nalézt na webových stránkách Kraje Vysočina v dokumentech odboru životního prostředí a zemědělství ve složce oddělení vodního hospodářství.  • Martin Drápela, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 24.4.2018 / 24.4.2018

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro podnikatele

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies