Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Suchý seminář pro obce Kraje Vysočina

Suchý seminář pro obce Kraje Vysočina
Kraj Vysočina uspořádal v polovině dubna pod záštitou radního Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí Martina Hyského seminář na téma sucho a návrhy opatření ke snížení jeho negativních dopadů včetně zadržování vody v krajině. Takovéto setkání zaměřené téměř pouze na problematiku sucha uspořádal kraj poprvé a to v návaznosti na dotazníkové šetření, které provedl u obcí našeho kraje na přelomu loňského a letošního roku. V něm se dotazoval zástupců obcí, co by jim v jejich území mohlo pomoci v boji proti suchu nebo ke zlepšení zadržení vody v krajině.
 

 
 

„Vzhledem ke stále častějšímu výskytu nepříznivých hydrologických podmínek jsou dopady dlouhodobého sucha a nedostatku vody stále větší hrozbou i pro území Kraje Vysočina. V roce 2015 a 2016 měly problém s množstvím nebo kvalitou dodávané vody v našem kraji desítky obcí nebo jejich místních částí. V roce 2017 byla situace pouze o něco málo lepší. Řešení problematiky sucha je oblast, ke které Kraj Vysočina přistupuje velmi zodpovědně“ uvedl na semináři krajský radní Martin Hyský.


Seminář určený pro obce a další odborníky na danou problematiku se zaměřil hlavně na monitoring sucha a možnosti jeho předpovídání, dotační tituly na hospodaření s vodou nebo na komplexní pozemkové úpravy. Posluchači byli taktéž seznámeni s materiály a podklady, které kraj v uvedené oblasti vypracoval a se samotnými výsledky průzkumu u obcí, jichž své náměty poslala téměř stovka. „Kromě zástupců Kraje Vysočina a jeho krajského úřadu na semináři vystoupili zástupci Českého hydrometeorologického ústavu, Státního pozemkového úřadu a Státního fondu životního prostředí“ informovala Eva Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina.


„Možná opatření a řešení na zadržování vody v krajině souvisí s dotační politikou Kraje Vysočina, přičemž příjmy a kompetence kraje v této oblasti jsou velmi omezené. Shromážděné a vyhodnocené informace od obcí poslouží mimo jiné jako jeden z podkladů při projednávání změny dotační politiky Kraje Vysočina od roku 2019 a pro jednání s ústředními orgány státní správy,“ uvedl závěrem Martin Hyský.


Podrobnější informace je možné nalézt na webových stránkách Kraje Vysočina v dokumentech odboru životního prostředí a zemědělství ve složce oddělení vodního hospodářství.  • Martin Drápela, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 24.4.2018 / 24.4.2018

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze