Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro podnikatele

Mobilní verze webu

Učíme se ze života pro život: Školy na Vysočině nakoupí výukové stavebnice, 3D tiskárny nebo speciální počítačové programy

Učíme se ze života pro život: Školy na Vysočině nakoupí výukové stavebnice, 3D tiskárny nebo speciální počítačové programy
Aktivní přístup k učení, učení se jako součást lidské přirozenosti, práci na sobě a nové příležitosti – nejen to, ale celou řadu dalších možností, jak zkvalitnit vzdělávání v Kraji Vysočina, slibují aktivity projektu „Učíme se ze života pro život“. Hlavním cílem projektu je vytvořit ve školách aktivizující učební klima nezbytné pro rozvoj kompetencí žáků na 2. stupni základních škol a středních škol v kraji. Do projektu s rozpočtem téměř 83 milionů korun je zapojeno ve formě finančního partnerství 31 základních škol, 33 středních škol a Projektová kancelář Kraje Vysočina.
 

 
 

Vysočina tak na rozdíl od ostatních krajů, které realizují projekty ze stejné výzvy, unikátním způsobem podpoří také žáky na 2. stupni základních škol, v součtu rozpočty těchto škol tvoří téměř 30 milionů korun. Rozpočty středních škol pak činí téměř 32 milionů korun. Školy si díky projektu „Učíme se ze života pro život“ nakoupí zajímavé vybavení, aby mohly do výuky zavést aktivizační a transferové nástroje. „Příkladem je používání stavebnic Merkur, Teifoc nebo Lego ve výuce podle stanovených metodik. Školy si také budou moci pořídit moderní počítačové vybavení, měřící sady, stavebnice pro základní výuku robotiky, žáci vyšších ročníků pak využijí 3D tiskárny, brýle pro virtuální realitu nebo speciální pokročilé počítačové programy,“ vyjmenovala některé konkrétní výhody zapojení škol do projektu Jana Hadravová z krajského odboru školství, mládeže a sportu.


V každé škole pedagogický koordinátor zajistí koordinaci aktivit na škole a současně bude své kolegy povzbuzovat k tomu, aby byli více také pomocníky a průvodci s aktivním přístupem k výuce.


Komplexní podpora z projektu je směřována na jednotlivé pedagogy i přímou podporu žáků zaváděním aktivizačních metod do výuky. „Podporu obdrží i vedení školy, projekt s vizí otevřené školy nezapomíná na rodiče, zřizovatele a veřejnost, kteří by se prostřednictvím projektu měli dozvědět více o tom, jak výuka probíhá, co je možné udělat proto, aby byla výuka zajímavější, přitažlivější, informace spíše nabízela a vzbudila v žácích jejich přirozenou zvědavost a v konečném důsledku všemi prostředky rozvíjela jejich osobnost,“ uvedla k projektu radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.


Projekt byl předložen do Výzvy č. 02_16_034 pro Implementaci Krajských akčních plánů v prioritní ose 3 OP a navazuje tak na výstupy obsažené v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina I a úspěšně prošel všemi fázemi hodnocení a je tedy v plné realizaci.


Realizace projektu skončí 31. 12. 2020 a jeho financování je zajištěno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu a rozpočtu Kraje Vysočina. Realizátorem projektu je Kraj Vysočina prostřednictvím Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina.


Učíme se ze života pro život: Školy na Vysočině nakoupí výukové stavebnice, 3D tiskárny nebo speciální počítačové programy

  • Jana Hadravová, odbor školství, mládeže a sportu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 24.4.2018 / 24.4.2018

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro podnikatele

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies