Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro podnikatele

Mobilní verze webu

TALENT VYSOČINY a CENA HEJTMANA VYSOČINY 2018

Talent Vysočiny
Kraj Vysočina bude v letošním roce opět oceňovat talentované žáky a studenty. Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny jsou určeny pro žáky, kteří dosahují v určitém oboru mimořádných výsledků a kteří svůj talent a nadání cílevědomě rozvíjí. Ocenění se vztahuje na výsledky školní i mimoškolní (zájmové) činnosti.
 

 
 

Návrh na nominaci může podat škola, školské zařízení či organizace zabývající se výchovou a vzděláním v pěti oborech – humanitním, uměleckém, přírodovědném, technickém a sportovním. Návrh je nutné podat na předepsaném formuláři s patřičným odůvodněním nominace a výčtem úspěchů za hodnocené období, tzn. období od 22. 5. 2017 do 22. 5. 2018.

 

Vítěz v daném oboru a kategorii získává ocenění Talent Vysočiny a stipendium (1 nebo 2 tis. Kč po dobu 10 měsíců), další komisí nominovaní talentovaní žáci získávají jednorázové stipendium (1 nebo 2 tis. Kč). Žákům oceněným cenou Talent Vysočiny může hejtman Kraje Vysočina udělit Cenu hejtmana Vysočiny za zcela výjimečné výsledky v určitém oboru (jednorázové stipendium ve výši 5 nebo 10 tis. Kč).

 

Uzávěrka podávání návrhů na nominaci je 25. 5. 2018 na adrese Active - středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou. Návrh je potřeba zaslat zároveň elektronickou poštou na adresu talent@activezdar.cz.

 

Slavnostní vyhlášení ceny Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny proběhne 26. 6. 2018 ve Žďáře nad Sázavou.

 

Kontaktní osobou je Mgr. Marie Kacetlová, odbor školství, mládeže a sportu, tel.: 564 602 942, e-mail: Kacetlova.M@kr-vysocina.cz

 

Více informací naleznete také na webových stránkách www.activezdar.cz.

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 19.4.2018 / 19.4.2018

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro podnikatele

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies