Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zástupci obcí z Vysočiny se zúčastnili exkurze do Horního Rakouska

Zástupci obcí z Vysočiny se zúčastnili exkurze do Horního Rakouska
V pondělí 16. dubna se uskutečnila první exkurze, která proběhla v rámci projektu „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde21“, zkráceně MagNet, realizovaného v Programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika. Cílem exkurzí je představit příklady úspěšných obcí, v nichž se podařilo oživit centrum obce.
 

 
 

V řadě venkovských obcí, především v příhraničí, dochází k odlivu obyvatel, dalším obcím hrozí toto nebezpečí do budoucna. Právě různé formy oživení či zatraktivnění centra obce mohou představovat jednu z možností, jak lze zkvalitnit život na venkově a zvýšit pozitivní identifikaci občanů s místem, kde žijí, nebo jak lze přispět ke snižování odlivu mladé generace do měst.


První zastávkou byla obec Weitersfelden, kde se do oživení centra obce intenzivně zapojují občané v rámci místní Agendy 21 (MA21). Díky iniciativě místních řemeslníků proběhla rekonstrukce zchátralého domu v centru obce, ve kterém vzniklo 6 nových bytů. Zejména díky konceptu OTELO došlo k oživení dalšího staršího domu v centru obce. V přízemí domu jsou nyní přístupné „Otevřené technologické laboratoře“, přičemž jedna funguje jako kreativní dílna pro zpracování dřeva a ve druhé jsou umístěny potřeby pro vaření piva. Prostor je otevřený všem občanům a aktivním skupinám ke kreativním činnostem. V prvním patře domu bylo vybaveno rádiové studio, kde místní mládež dvakrát týdně vysílá novinky z obce do širokého okolí, a zároveň byla vybavena malá zasedací místnost pro pořádání schůzí, promítání, jednání občanů hornorakouské obce.


Druhou navštívenou obcí bylo Gutau, ležící 16km jižně od Freistadtu. I v této obci vznikly, zejména díky dobrovolnické iniciativě občanů, zajímavé projekty, ve kterých došlo nejen k opravám prázdných zchátralých domů v centru obce, ale i k jejich využívání širokou veřejností. Obec má dlouhou tradici v barvení látek a výrobě modrotisku. V rámci oživení centra navázalo vedení obce a aktivní občané na tuto tradici a v jednom z domů vzniklo Barvířské muzeum, ve kterém jsou umístěny tradiční nástroje a potřeby pro výrobu modrotisku, tradiční výrobky z modrotisku a původní vybavení barvířských domků. Naproti muzeu se nachází budova staré školy, která byla prázdná a chátrala. Místní iniciativa se pokusila získat potřeby pro barvení látek a ve staré škole tak vznikla otevřená dílna, kterou mohou využít bezplatně občané Gutau. V dílně se nenachází pouze potřeby pro modrotisk, ale také potřeby pro šití běžných oděvů a každý občan si tak může vyzkoušet výrobu libovolného oděvu, či si něco vyspravit.

Po praktické prohlídce prostor proběhly přednášky o fungování místní Agendy 21 v Rakousku a o tom, jak se zde podařilo oživit centra dalších obcí.

 

Další exkurze proběhne 15. 5. 2018 do obcí Blatnička a Nová Lhota v Jihomoravském kraji, ve kterých se také za využití potenciálu místních lidí povedlo realizovat zajímavé projekty, které se snaží podpořit život v obci a zamezit odchodu obyvatel do větších měst.

Účastníci exkurze mohou využít společnou dopravu. Celá exkurze bude tlumočena. Veškeré náklady jsou hrazeny z projektu MagNet.


V případě zájmu o účast na exkurzi či o informace k projektu MagNet, kontaktujte, prosím Mgr. Evu Leligdonovou, odbor regionálního rozvoje, tel. 564 602 559, e-mail: leligdonová.e@kr-vysocina.cz.

 

rak

rak

rak

rak

rak

 rak

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 19.4.2018 / 19.4.2018

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze