Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Krajské zastupitelstvo vyhlásilo šest grantových programů Fondu Vysočiny

Krajské zastupitelstvo vyhlásilo šest grantových programů Fondu Vysočiny
Zastupitelstvo Kraje Vysočina dnes na svém zasedání vyhlásilo dalších šest grantových programů v rámci Fondu Vysočiny pro rok 2018 v celkovém objemu 15,8 milionu korun. „Mezi dnes vyhlášenými grantovými programy je i očekávaná podpora venkovských prodejen. Oproti loňskému roku, kdy jsme program vyhlašovali vůbec poprvé, se letos alokovaná částka zdvojnásobila na 4 miliony korun,“ informoval náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje a Fondu Vysočiny Pavel Pacal.
 

 
 

Níže je uveden výčet vyhlášených grantových programů, jejich objem, zaměření, uzávěrka podávání žádostí a kontakty na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:

 

Rozvoj vesnice 2018  3 000 000 Kč - program na podporu projektů v oblasti obnovy a rozvoje místních částí měst a místních částí obcí Kraje Vysočina (odbor regionálního rozvoje, Luděk Hrůza, tel.: 564 602 543; hruza.l@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 30. 04. – 15. 05. 2018


Inovační vouchery 2018 1 000 000 Kč - program na podporu spolupráce podnikatelských subjektů v Kraji Vysočina s výzkumnými institucemi za účelem posílení jejich konkurenceschopnosti (odbor regionálního rozvoje, Ing. Ivona Hájková, tel.: 564 602 534, hajkova.ivona@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 30. 04. – 14. 05. 2018


Investujme v sociálních službách 2018 3 000 000 Kč - program na podporu nutného investičního vybavení či jeho modernizace v zařízeních poskytujících sociální služby (odbor sociálních věcí, Mgr. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz; Mgr. Jiří Bína, tel.: 564 602 817, bina.j@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 30. 04. – 10. 05. 2018


Venkovské prodejny 2018  4 000 000 Kč - program na podporu projektů v oblasti zachování služeb na venkově (odbor regionálního rozvoje, Luděk Hrůza, tel.: 564 602 543; hruza.l@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 30. 04. – 30. 05. 2018


Regionální kultura 2018 1 800 000 Kč - program na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění (odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 30. 04. – 10. 05. 2018


Odpady 2018 3 000 000 Kč - program na podporu předcházení vzniku odpadů a recyklaci odpadů (odbor životního prostředí a zemědělství, Ing. Eva Navrátilová, tel.: 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz; Ing. Iveta Křivánková, tel.: 564 602 520, krivankova.i@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 01. 05. – 10. 05. 2018

 

Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete na internetových stránkách Kraje Vysočina http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/ nebo na www.fondvysociny.cz

 


 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 27.3.2018 / 27.3.2018

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze