Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kniha o koupi pelhřimovského statku

 

 
 

Vydal: Nová tiskárna Pelhřimov, Moravský zemský archiv v Brně - Státní okresní archiv v Pelhřimově

Jazyková redakce úvodní studie a rejstříků: Markéta Skořepová

Překlad resumé: Radek Daňhel

Odpovědný redaktor: Pavel Holub

Grafická úprava a sazba: Bc. Marie Roubíčková

Tisk: Nová tiskárna Pelhřimov

Počet stran:297

ISBN 978-80-7415-152-1 (Nová tiskárna Pelhřimov)

ISBN 978-80-88145-10-3 (Moravský zemský archiv v Brně)


První kapitola knihy se věnuje podobě města v 16. století, jeho stručné historii a především právnímu, správnímu, hospodářskému a socioprofesnímu rámci Pelhřimova, panství a dvora Říčanských ve sledované době. Druhá kapitola se věnuje samotnému konfliktu mezi oběma stranami a následnému vykoupení z poddanství, pozornost je upřena rovněž na utváření komunikační strategie pelhřimovských měšťanů se zemskými úřady a s císařem. Poslední kapitola se zabývá zamyšlením nad významem Knihy o koupi pelhřimovského statku a nad důvody, proč byla sepsána.

 

Obsah:

I. MĚSTO A VRCHNOST (Charakter města a jeho stručné dějiny do nástupu Říčanských - Právní zakotvení města a jeho správa v době Říčanských - Socioprofesní charakteristika Pelhřimova a jeho hospodářství v polovině 16. století - Panství, Říčanští a jejich dvůr)

II. KONFLIK (Rozdělená obec a Karel z Říčan - Konflikt a jeho fáze pohledem Knihy - Pelhřimovští měšťané ve Vídni a v Praze - strategie jednání v kontextu práva)

III. KNIHA (Kniha o koupi pelhřimovského statku jako kronikářské dílo a historický pramen - Několik poznámek k možnému autorství Knihy o koupi pelhřimovského statku - Vnější a vnitřní popis rukopisu - Ediční poznámka)


Kniha o koupi pelhřimovského statku

 
Zodpovídá: Bc. Iva Strnadová, DiS.
Vytvořeno / změněno: 19.3.2018 / 19.3.2018

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Tiskoviny kraje > Výroční zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze