Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Kukla - náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Krajské hospodaření: Fond strategických rezerv posílí o více než 157 miliónů korun

Krajské hospodaření: Fond strategických rezerv posílí o více než 157 miliónů korun
Po ukončení účetní závěrky Kraje Vysočina za rok 2017 stojí krajská samospráva před úkolem rozdělení disponibilního zůstatku základních běžných účtů. Ze zůstatku ve výši zhruba 767 miliónů korun bylo rozhodnutím zastupitelstva zapojeno k použití v roce 2018 již 455 miliónů korun, krajská rada dnes navrhla jeho finální rozdělení. „Zásadní je částka 157,5 miliónu korun, kterou jsme navrhli přesunout do Fondu strategických rezerv, posilujeme tak položku, která je klíčová pro předfinancování projektů spolufinancovaných z evropských programů. Aktuální stav krajského Fondu strategických rezerv je bez dnešního posílení 1,239 miliardy korun,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast financí a majetku Martin Kukla.
 

 
 

Disponibilní zůstatek hospodaření Kraje Vysočina za rok 2017 dosáhl na základních běžných účtech výše téměř 767 miliónů korun. Na prvním letošním zastupitelstvu už v únoru bylo schváleno rozdělení prvních 455 miliónů korun z disponibilního zůstatku – vyčleněna byla částka na úhradu závazků kraje přešlých z roku 2017 do roku 2018, 150 miliónů korun už začátkem roku schválilo zastupitelstvo pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny za účelem posílení zdrojů na investice do silnic II. a III. tříd a 58 miliónů korun bylo schváleno do Fondu Vysočina na realizaci vyhlášených grantů.


Dnes krajská rada posunula ke schválení březnovému zastupitelstvu rozdělení zbývající části disponibilního zůstatku ve výši 312  miliónů korun. Navrženo bylo:

  • o 100 miliónů korun posílit kapitolu Zdravotnictví a být tak připraveni na úhradu rostoucích nákladů, které nebudou vykryty výnosy od zdravotních pojišťoven

  • 1,75 miliónu korun pomůže FC Vysočina Jihlava se zajištěním výdajů souvisejících se sportovní činností dospělých, zejména nákladů spojených s působením družstva v HET lize

  • o 50 miliónů korun je posílena kapitola Doprava resp. posíleny prostředky pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, které budou využity na odstranění škod na komunikacích po zimě

  • 157,5 miliónu korun bude převedeno do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina

Rozdíl mezi zůstatkem a navrženými částkami je dán vratkami dotací do státního rozpočtu. Kraj Vysočina vrátí státu na nevyčerpaných dotacích cca 2,3 miliónu korun.

 

Finální rozdělení disponibilního zůstatku hospodaření Kraje Vysočina za rok 2017 musí ještě na svém březnovém jednání schválit Zastupitelstvo Kraje Vysočina. 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 13.3.2018 / 13.3.2018

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Kukla - náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies