Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Na Vysočině turisti nezabloudí. Kraj opět uhradí obnovu značení

turistické značky
Letošních 370 tisíc korun poskytnutých Krajem Vysočina pomůže Klubu českých turistů s obnovou značení tras pro pěší i cyklisty. V kraji je aktuálně vyznačeno 2480 km cyklotras a 3197 km pěších a lyžařských tras. „S přispěním Kraje Vysočina se každoročně daří systém značení v regionu udržovat funkční. Dotace pomůže nejen s úhradou nutných cest, ale především s výměnou poškozených rozcestníků, map, dále s instalací nových značek a směrovníků,“ popisuje účel podpory náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast památkové péče, kultury a cestovního ruchu Jana Fischerová.
 

 
 

Pokud jde o pěší a lyžařské trasy je podle Marie Vincencové, předsedkyně oblastního výboru KČT každoročně kompletně obnovena – přetřena  1/3 značek, zprůchodněny a zkontrolovány všechny trasy, provedeno vynucené doznačení nebo přeložky tras v důsledku např. těžby dřeva nebo jiného zničení značek, natírají se stojany a rámy nástěnných turistických map, ty se pravidelně aktualizují. „V Kraji Vysočina se podle našich informací věnuje údržbě 115 kvalifikovaných značkařů, kteří jsou obrovští srdcaři, protože se obnově značení věnují jen za symbolickou odměnu,“ říká Jana Fischerová. Nejpozději do prázdnin chce mít Klub českých turistů zkontrolované také veškeré značení cyklotras včetně těch dálkových.

 

Kraj Vysočina obnovu turistického, cyklo i lyžařského značení podporuje od roku 2003, do současné doby částkou 4,4 miliónu korun.

 

Foto:  J. Horák, turistické cíle na Novoměstsku

Cykloturistické cíle

  • Zuzana Vondráková, odbor kultury, památkové péče a cestovního rudhu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 26.2.2018 / 26.2.2018

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze