Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Odborníci prezentovali výsledky měření kvality ovzduší

Odborníci prezentovali výsledky měření kvality ovzduší
Na tiskové konferenci, která se konala dne 21. 2. 2018 na jihlavské radnici, představili odborníci ze společnosti ENVItech Bohemia výsledky měření kvality ovzduší prováděné v průmyslové zóně Jihlavy za období roku 2017. „Ovzduší v Jihlavě, lze stejně jako na celé Vysočině dlouhodobě považovat za velmi kvalitní a stabilní a Kraj Vysočina tak stále patří k nejčistším regionům v České republice“, konstatoval s potěšením krajský radní Martin Hyský.
 

 
 

Měření kvality ovzduší je prováděno od roku 2010 v areálu společnosti Automotive Lighting na základě společného projektu Kraje Vysočina a Statutárního města Jihlavy. Probíhá zde měření prašného aerosolu rozděleného na velikostní frakce (částice PM10 a PM2,5) a oxidů dusíku (NO, NO2 a NOx). Pro účely vyhodnocení měření kvality ovzduší byla data srovnána s výsledky automatických stanic imisního monitoringu (AIM) v Jihlavě a v Košeticích. Stanice AIM Jihlava leží v areálu ZŠ Demlova a jedná se o městskou pozaďovou stanici reprezentující pozadí města Jihlavy. Regionální pozaďová stanice v Košeticích měří pozadí kraje Vysočina s minimálním ovlivněním antropogenními zdroji.


V lednu a únoru 2017 byly v celé České republice velmi špatné rozptylové podmínky, ve většině krajů bylo vyhlášeno velké množství smogových situací. Na Vysočině nebyla vyhlášena ani jedna, což potvrzuje status Vysočiny jako kraje s jedním z nejčistšího ovzduší. I přesto došlo v tomto období mimo jiné i vlivem lokálních topenišť celkem 23-krát k překročení dvacetičtyř hodinových koncentrací prachových částic. Za celý rok 2017 to pak bylo celkem 31x , ale ani tak nedošlo k překroční legislativou povoleného počtu maximálně 35x překročení v daném kalendářním roce.


Hlavním zdrojem oxidů dusíku jsou mobilní zdroje, lokalita průmyslové zóny je dopravně jednou z nejzatíženějších lokalit v Jihlavě. Přesto byla situace v Jihlavě z hlediska koncentrací oxidů dusíku velmi dobrá a k překročení imisních limitů v roce 2017 nedošlo, naopak koncentrace NO2 se pohybují pod dolní mezí pro posuzování.


Krajský radní Martin Hyský v diskusi připomněl význam kotlíkových dotací a pozitivní přístup kraje při jejich rozdělování. Na závěr uvedl, že měření pokračuje i v letošním roce a považuje za smysluplné, aby se v něm pokračovalo, protože jen dlouhodobé a kontinuální výsledky mají opravdový vypovídající charakter.

 

Kompletní výsledky ročního měření včetně závěrečné zprávy jsou zveřejněny na webových stránkách Kraje Vysočina (odkaz).  • Milan Křížek, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocine.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 23.2.2018 / 23.2.2018

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze