Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Začínáme 15 rok spolupráce se společnosti EKO-KOM. Výsledkem je nejhustší sběrná síť v republice a přední příčky mezi kraji v třídění odpadů

Začínáme 15 rok spolupráce se společnosti EKO-KOM. Výsledkem je nejhustší sběrná síť v republice a přední příčky mezi kraji v třídění odpadů
„Od roku 2004 podporuje Kraj Vysočina a autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a.s. oddělený sběr využitelných složek komunálních odpadů. Spolupráce je od začátku zaměřena na technickou podporu třídění odpadu a na environmentální výchovu a osvětu,“ informuje o hlavních cílech spolupráce krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský. Za celé období spolupráce (včetně roku 2018) činí náklady Kraje Vysočina 17, 7 mil. Kč a společnosti Ekokom 46,2 mil. Kč. Při posledním hodnocení krajů v třídění odpadů obsadil Kraj Vysočina stříbrnou pozici.
 

 
 

V rámci všech krajů ČR má Kraj vysočina nejhustší sběrnou síť. Jedno průměrné kontejnerové hnízdo slouží v současnosti pro méně než sto obyvatel. Navíc ve školách a obecních prostorech loni přibylo 795 kusů kartonových boxů na tříděný odpad. Do domácností pak bylo dodáno také 15 840 sad tašek na třídění papíru, plastu a skla. Na údržbu sběrné sítě, zpevnění ploch sběrných hnízd a nové kontejnery pro všechny využitelné složky komunálního odpadu připravuje odbor životního prostředí a zemědělství k vyhlášení na březnovém zastupitelstvu kraje grantový program Fondu Vysočiny Odpady 2018 s alokací 3 mil. Kč.

 

Efektivitu sběru využitelných složek komunálních odpadů posoudí i v letošním roce soutěž obcí s názvem My třídíme nejlépe 2018. Kraj Vysočina mezi vítěze soutěže v závěru letošního roku rozdělí finanční částku 360 tisíc korun.

 

Letní dovádění s Krajem Vysočina doplní program na třídění odpadů Tonda obal na cestách.

 

Vzdělávání zástupců obcí a předání aktuálních informací z oblasti nakládání s odpady bude realizováno prostřednictvím jubilejního 15 ročníku odpadářského semináře, který se uskuteční na začátku listopadu v Hrotovicích.

 

Zajištění dostatečné hustoty a kapacity sběrné sítě i aktivní účast obyvatel na třídění odpadů přispívá k plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 i legislativy v oblasti maximalizace třídění komunálních odpadů a omezování skládkování.

 


  • Eva Navrátilová, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 22.2.2018 / 22.2.2018

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze