Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Hrad Roštejn získává významné stavební úpravy a zpřístupní nové expozice

Roštejn
Kulturní památka pozdně gotický hrad Roštejn, nacházející se na skalnatém výběžku uprostřed lesů přibližně 10 km od města Telč, jehož historické centrum je zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, prochází v současné době rozsáhlou rekonstrukcí. Hrad je pobočkou Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace Kraje Vysočina a patří mezi návštěvnicky oblíbené cíle, neboť leží v krajině minimálně poznamenané civilizační expanzí. Díky projektu spolufinancovaném evropským fondem v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, státním rozpočtem a rozpočtem kraje budou na hradě zpřístupněny dvě nové expoziční trasy. S tím souvisí rozsáhlá rekonstrukce hradu. Projekt „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ vstoupil 1. ledna 2018 do své druhé etapy.
 

 
 

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím atraktivních muzejních expozic a s nimi související stavební obnovy nemovité kulturní památky zpřístupnit a prezentovat bohatý sbírkový fond Kraje Vysočina ve správě jihlavského muzea.  Tématem klasické průvodcované hradní trasy A je historie Roštejna jako loveckého hrádku a zároveň centra rozsáhlé obory, prezentovaná na pozadí procházky historií hradu s poznáním jejích jednotlivých epoch – přes středověk a renesanci až k baroku a přelomu 19. a 20. století. Trasa B je koncipována jako muzejní instalace primárně přístupná bez průvodce, která expresivní formou přiblíží téma lesa a lovectví.


Celý projekt je naplánován v pěti etapách a zahájen byl na začátku roku 2016. Samotné stavební práce započaly v květnu loňského roku, a to především na trase B. V rámci I. etapy projektu byla provedena oprava bioticky napadeného krovu nad botanickým sálem a velkým ochozem včetně výměny krytiny. Došlo k úpravě stropních konstrukcí, podlah, zdiva atp.


Kromě úprav na obou ochozech, botanickém sálu a kapli sv. Eustacha, kde došlo ke zdařilé výměně novodobých oken za kopie historických, rekonstrukci podlahy, omítek atp., se stavební rekonstrukce týkaly i dalších oblastí. Hrad získal ústřednu, centrum zabezpečení objektu a sbírkových předmětů, dále kancelář pro personál hradu i pro veřejnost. A nezbytné technické a sociální zázemí, jehož dokončení proběhne v rámci dalších etap. Společně se stavební částí projektu probíhaly i expoziční přípravné práce a restaurování sbírkových předmětů (nábytek, obrazy a sakrální plastiky). Celkem projde odborným restaurátorským zásahem více než 70 sbírkových předmětů, které budou následně vystaveny v rámci nových expozic.


Ve druhé etapě projektu, a to v období od ledna do srpna 2018, probíhá rekonstrukce ve věži a na trase A. Pokračují konzervátorské a restaurátorské práce na sbírkových předmětech a po zlepšení klimatických podmínek také dojde k restaurování oltáře v kapli a konečně i samotné realizaci a instalaci nových expozic na již zrekonstruované trase B a následně i ve věži.  Veřejnost bude mít možnost zhlédnout první část expozic a oprav ještě v letošním roce, a to po částečném otevření hradu, které se předpokládá se začátkem letních prázdnin.


Instalace budou zaměřené jak na dospělé návštěvníky, rodiny s dětmi, tak i na dětské a studentské kolektivy.  Cílem je dosáhnout vzdělávacího rozměru zážitkovou formou, prostřednictvím interaktivních prvků nebo panelů s úkoly pro menší návštěvníky. Rozhodně zajímavá bude například instalace noční les či průchozí mraveniště.


Během právě probíhající a dalších dvou následujících etap projektu se hrad se dočká i opravy svého vnějšího pláště.

Kompletní ukončení projektu je plánováno na jaře 2021, přičemž v posledním proběhne úprava vnitřního nádvoří hradu a vstupního prostoru.

Celkové náklady na projekt přesáhnou 70 milionů korun.

Foto: Kraj Vysočina. Nádvoří - aktuální stav/nová střešní krytina/prostor kaple bez restaurovaného oltáře/podlaha a krov velkého ochozu/restaurovaný mobiliář
RoštejnRoštejnRoštejnRoštejnRoštejn

  • Pavel Buňat, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz


 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 16.2.2018 / 16.2.2018

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze