Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Seminář pro povodňové orgány obcí a obcí s rozšířenou působností

Seminář pro povodňové orgány obcí a obcí s rozšířenou působností
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství každoročně organizuje seminář pro povodňové orgány s cílem seznámit zástupce povodňových orgánů obcí s jejich povinnostmi, činnostmi a opatřeními k předcházení a zamezení škod způsobených povodněmi. Letos se seminář uskutečnil dne 13. února v Jihlavě v sídle Kraje Vysočina pod záštitou radního Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí Martina Hyského. „Povodně jsou hrozbou všech obydlených aglomerací, protože mohou způsobit nejen materiální škody, ale mohou znamenat i přímé ohrožení lidských životů,“ zdůraznil na zahájení semináře krajský radní Martin Hyský.
 

 
 

Seminář byl určený pro povodňové orgány obcí a obcí s rozšířenou působností a zaměřil se hlavně na řízení ochrany před povodněmi, činnosti při povodních a na zákonné povinnosti povodňových orgánů při řízení ochrany před povodněmi. Dále se seminář týkal i činností povodňových orgánů v době povodní a po povodni z pohledu orgánu ochrany veřejného zdraví. Účastníci semináře byli rovněž seznámeni s funkcemi „Povodňového informačního systému – POVIS“ a s jeho využitím povodňovými orgány.


„Kromě pracovníků vodoprávního úřadu Krajského úřadu Kraje Vysočina na semináři vystoupili zástupci Ministerstva životního prostředí; vodohospodářských dispečinků státních podniků Povodí; Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina Českého hydrometeorologického ústavu a Krajské hygienické stanice kraje Vysočina“ informovala Eva Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina.


Zúčastnění zástupci povodňových orgánů se mimo jiné dozvěděli o možnostech a podmínkách získání finančních prostředků z rozpočtu Kraje Vysočina poskytovaných nejen na ochranu před povodněmi a suchem, ale i na infrastrukturu vodovodů a kanalizací obcí na území kraje.


Podrobnější informace je možné nalézt na webových stránkách Kraje Vysočina v dokumentech odboru životního prostředí a zemědělství ve složce oddělení vodního hospodářství.

 


 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 14.2.2018 / 14.2.2018

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze