Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Už jen týden přijímá kraj přihlášky do soutěže o Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost

Cena hejtmana za společenskou odpovědnost
Staňte se společensky odpovědnou organizací, u níž Kraj Vysočina ocení snahy integrace zájmů sociálních a environmentálních i lidskoprávní začlenění zájmů zákazníků do svých provozních činností. Ještě do konce ledna 2018 přijímá Kraj Vysočina přihlášky do třetího ročníku regionální soutěže Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost.
 

 
 

„Cena hejtmana má regionální charakter a má za cíl zvýšit povědomí o problematice společenské odpovědnosti a zvýšit prestiž organizací orientující se na tuto problematiku. Ocení úspěchy nejen větších, ale i menších lokálních firem, které ve větší či menší míře pracují s konceptem společenské odpovědnosti,“ uvedl k soutěži hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

 

V každé kategorii, respektive podkategorii budou oceněny nejvýše tři organizace v pořadí 1., 2. a 3. místo. Udělení Ceny na 1., 2. a 3. místě se osvědčuje diplomem. Udělení Ceny je spojeno s předáním upomínkového předmětu.

 

Hlásit se je možné prostřednictvím přihlášky a dotazníku, které jsou umístěny na krajských webových stránkách: http://www.kr-vysocina.cz/odpovednost.


Vyplněnou přihlášku a dotazník je třeba zaslat v listinné podobě na adresu:

Krajský úřad Kraje Vysočina

Oddělení řízení lidských zdrojů

Žižkova 57

587 33 Jihlava.

Obálku je třeba označit heslem: „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“.

 

Více informací Vám poskytne Ing. Ivana Hanáková Kosourová, vedoucí Oddělení řízení lidských zdrojů Krajského úřadu Kraje Vysočina, tel.: 564 602 107, e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz. 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 24.1.2018 / 24.1.2018

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2018 > Listopad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze