Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Prvenství v soutěži Bezpečná nemocnice obhájila Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha. Další tituly zůstávají na Vysočině

Bezpečná nemocnice
Desátý ročník odborné celostátní soutěže Bezpečná nemocnice vyhrála se svým projektem zaměřeným na poskytování podpůrné paliativní péče Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha. Obhájila tak svůj loňský úspěch v této soutěži. Druhá skončila Nemocnice Jihlava s inovativní aplikací zjednodušující vyhledávání infekcí ve zdravotnické dokumentaci. I třetí místo zůstává na Vysočině. Za aplikaci barevného rozlišení lékových skupin porota udělila třetí místo Nemocnici Havlíčkův Brod. V aktuálním ročníku soutěže Bezpečná nemocnice bylo hodnoceno 22 projektů zaslaných dvěma desítkami zdravotnických zařízení z celé České republiky.
 

 
 

Tématem jubilejního 10. ročníku je „Bezpečí ve zdravotnictví  - nekonečný příběh?". „Zajišťování kvalitní a bezpečné práce nejen ve zdravotnictví je týmovou prací, je to proces, který nikdy nekončí. Zvyšující se počet přihlášených projektů svědčí o vážnosti tohoto tématu. Oceňuji, že nemocnice věnují zvyšování kvality obrovskou pozornost, mají potřebu a chuť praxi vylepšovat a nabízet osvědčená řešení ke sdílení,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

 

Pořadí projektů 10. ročníku celostátní soutěže Bezpečná nemocnice

1. Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha:

"Multidisciplinární tým paliativní péče"

Cílem projektu je vytvoření multidisciplinárního týmu a rozvoj programu paliativní péče. Integrace principů paliativní péče do praxe klinických pracovišť a vzdělávání v oboru je zároveň součástí plánu kvality péče a bezpečí pacientů ÚVN.

Podpůrná paliativní péče je péčí komplexní, zaměřenou nejen na somatické příznaky nemocných, ale také na pomoc v oblasti emocionální a spirituální. Zahrnuje velkou míru lidskosti a pochopení, mírní utrpení, respektuje individualitu a pomáhá blízkým pacienta. Součástí je zachování nejvyšší možné kvality a důstojnosti závěru života nevyléčitelně nemocných, zachování přirozených sociálních vazeb a podpora péče v domácím prostředí.           

 

2. Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace:

"Softwarová podpora identifikace infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče"

Projekt popisuje, jak lze aplikací moderní technologie zjednodušit vyhledávání infekcí ve zdravotnické dokumentaci, zvýšit výtěžnost sledování, snížit administrativní a časovou zátěž zdravotníků, kteří se danou problematikou v nemocnici zabývají.

Úspora času umožňuje zaměřit se více na prevenci vzniku a šíření infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče, snížit jejich počet a ušetřit nemalé finanční prostředky.

 

3. Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace:

“Barevné rozlišení lékových skupin - nejvyšší standard bezpečí “

V předloženém projektu jde o zlepšení efektivity i bezpečnosti práce zdravotnického personálu při přípravě léčebných prostředků a při samotném podávání. Komplexní systém etiket a odvíječů obsahuje sady předtištěných etiket s názvy léčiv nejčastěji používaných v anestezii, resuscitační a intenzivní péči. Systém obsahuje mimo etiket na stříkačky také etikety pro podávání léků prostřednictvím lineárních dávkovačů, tedy označení na hadičky. Barevné označení je shodné podle skupiny a účinku a velikost etiket je přizpůsobena velikosti injekčních stříkaček a hadiček. Barvy použité pro skupiny jednotlivých farmak jsou uznávané normami v Evropské unii.

 

4. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze:

"Zásahová skupina ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze"

 

5. Masarykův onkologický ústav:

"Standardizace aseptických postupů obrázkovou metodou"

 

6. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace:

"Bezpečná medikace"

 

Prvních šest nejvýše bodovaných projektů bude oceněno finančním darem v celkové výši 150 tisíc Kč. Tuto finanční částku věnuje společnost Johnson & Johnson, s.r.o., jejíž zástupce předal dárkové šeky oceněným na slavnostním vyhlášení výsledků v Horáckém divadle 18. ledna 2018. Peníze budou v daných zařízeních využity na další vzdělávání lékařského a nelékařského personálu.


Souběžně s touto akcí proběhne také 11. ročník konference Dny bezpečí – setkání odborné veřejnosti z oblasti zdravotnictví, partnerů soutěže a zástupců spolupracujících institucí. Po celý den budou probíhat přednášky odborníků, v odpoledních hodinách je pak připravena diskuse u kulatých stolů, které se zúčastní jednotliví poskytovatelé se svými projekty a bude tak možné vzájemně si sdělit poznatky ze zavádění projektů do praxe i zodpovědět ostatním účastníkům konference dotazy, ať už k samotným projektům nebo k dalším problémům poskytovatelů lůžkové zdravotní péče.


Partnery soutěže vyhlašované Krajem Vysočina jsou Spojená akreditační komise, o. p. s., Johnson & Johnson, s.r.o. a Česká asociace sester, z. s.  
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 18.1.2018 / 18.1.2018 | Zveřejnit od: 18.1.2018

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2018 > Listopad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze