Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Vydra a bobr způsobili v loňském roce škody za více než 2,3 milionu korun

Vydra a bobr způsobili v loňském roce škody za více než 2,3 milionu korun
Krajský úřad Kraje Vysočina přijal v roce 2017 celkem 76 žádostí o náhradu škody způsobené zvláště chráněnými druhy živočichů, což je nejvíce přijatých žádostí od roku 2009. Kladně bylo vyřízeno 75 žádostí fyzických i právnických osob, jedna žádost byla zamítnuta pro nesplnění zákonných podmínek. Celková vyplacená částka za rok 2017 činila 2 376 253 Kč. Vyplacené náhrady škody se týkaly především škody způsobené vydrou říční, v jednom případě způsobené bobrem evropským. Celkový přehled o počtu přijatých žádostí a výši vyplacených škod od roku 2003, je zveřejněn na internetových stránkách Kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz, kde je také možné nalézt vzor žádosti a návod jak postupovat při uplatnění náhrady škody.
 

 
 

Kromě náhrad škod na rybách způsobených vydrou říční bylo dříve možné žádat i na škodu způsobenou kormoránem velkým. Ten byl k 1. 4. 2013 vyřazen ze seznamu zvláště chráněných druhů. Na základě přechodného ustanovení zákona č. 197/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, je obnovena možnost žádat o náhradu škody způsobené kormoránem velkým, ale pouze na období tří let.
Od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2019 se náhrada škody hradí ve výši 100% prokazatelně způsobené škody a od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 ve výši 80% prokazatelně způsobené škody, a to za podmínek, v rozsahu a způsobem, které jsou stanoveny zákonem č. 115/2000 Sb. Během této doby budou navržena opatření za účelem ochrany volně žijících živočichů před dopady predace kormoránem velkým.


Více informací včetně přehledu o počtu přijatých žádostí a výši vyplacených škod od roku 2003  naleznete na: https://www.kr-vysocina.cz/nahrada-skody-chranenymi-zivocichy/ds-301337/p1=34182  • Jana Pojerová, odbor životního prostředí  a zemědělství

    Krajský úřad Kraje Vysočina

  • tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 18.1.2018 / 18.1.2018

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze