Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Evropský region Dunaj-Vltava: Kraj Vysočina zaměří své předsednictví na komunitní rozvoj malých obcí, lepší přeshraniční propojení a podporu angažovanosti obyvatel

Evropský region Dunaj-Vltava: Kraj Vysočina zaměří své předsednictví na komunitní rozvoj malých obcí, lepší přeshraniční propojení a podporu angažovanosti obyvatel
Slavnostní předání předsednictví Evropského regionu Dunaj-Vltava proběhlo 17. ledna 2018 v bavorském Loichingu, kdy jej v rámci jednání politického PRESIDIA převzal za Kraj Vysočina náměstek hejtmana Pavel Pacal z rukou prezidenta dolnobavorského okresního sněmu Dr. Olafa Heinricha.
 

 
 

„Kromě snahy o celkový rozvoj ERDV chceme své jednoleté předsednictví využít k prezentaci našeho kraje a oblastí, ve kterých dosahuje vynikajících výsledků na národní i přeshraniční úrovni. Vedle tradičních témat ERDV, jako je jazyková ofenzíva, vzdělávání nebo mladí lidé, se chceme zaměřit na rozvoji malých obcí, které jsou základním prvkem sídelní struktury ERDV. Odliv a stárnutí obyvatelstva, nutnost obnovy a zajištění dostatečných a kvalitních služeb, mezigenerační soužití, angažovanost a další, to jsou aktuální témata, která řeší většina malých obcí našeho evropského regionu. Přenesení příkladů dobré praxe v rámci evropského regionu a propojení obcí se stejnými problémy napomůže ke zlepšení současné situace. Naší snahou je rovnoměrný rozvoj ERDV, díky kterému bude ERDV lépe konkurovat okolním metropolitním regionům,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina Pavel Pacal.


Ve spolupráci s ostatními šesti partnerskými regiony bude v roce 2018 realizována řada aktivit pod mottem „ERDV jako aktivní a soudržný region“. Jedná se například o středoškolskou studentskou soutěž, soutěž o nejlepší vesnici ERDV, studijní cesty starostů a angažovaných obyvatel, konferenci dobré praxe v oblasti komunitního rozvoje obcí apod. Široké veřejnosti se ERDV představí v rámci Evropského dne sousedů, Evropského dne jazyků, Dne seniorů, akcí k tématu Čistý ERDV a dalšími regionálními prezentacemi.

 

Kromě výše uvedeného budou partnerské regiony v roce 2018 dále spolupracovat na vzniku dvou nových střednědobých strategií, a to „ERDV atraktivní region pro mladé a starší obyvatele“ a „ERDV jako hospodářský a inovativní prostor“. Dále bude diskutována možnost změny fungování ERDV, kdy by současné fungování na základě dohody o spolupráci mohlo být nahrazeno vznikem samostatné právnické osoby, tzv. Evropského seskupení územní spolupráce (tzv. „ESUS“).


Kraj Vysočina je sedmým předsedajícím regionem. Prestižní zasedání PREZIDIA bude Vysočina hostit letos v květnu. Předsedat mu budou hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek  společně s náměstkem Pavlem Pacalem.   Na přelomu roku předá rotující předsednictví Hornímu Rakousku, které bude v ERDV předsedat už podruhé.


www.evropskyregion.cz


ERDV

erdv


  • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 17.1.2018 / 17.1.2018 | Zveřejnit od: 17.1.2018

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze