Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj v roce 2018 vyhlásí 21 grantů, rozdělí 67 miliónů korun

Fond Vysočiny
O pět miliónů korun posílí v roce 2018 Kraj Vysočina svůj rozvojový Fond Vysočiny. K dispozici tedy bude 67 miliónů v 21 avizovaných grantových programech. „Mezi granty jsou pouze dvě změny. Po několika letech se vrací podpora ekologické výchovy a loňský grant Klenotnice letos nahradíme grantovým programem Edice Vysočiny. Nejvíce peněz bude nabídnuto, stejně jako loni, v grantu Rozvoj podnikatelů, který je zaměřen na pořízení nových technologií a výrobních prostředků v oblasti zpracovatelského průmyslu a stavebnictví s efektem udržení nebo posílení zaměstnanosti,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.
 

 
 

Ze statistiky Kraje Vysočina vyplývá, že v loňském roce byl nejvyšší zájem tradičně o grant Jednorázové akce podporující volnočasové a sportovní aktivity pro děti, mládež i dospělé, které však nenavazují na žádnou celoroční aktivitu, ale mají pozitivní vliv na sociální kontakty veřejnosti. „Mezi 56 úspěšných žadatelů bylo rozděleno 1,2 miliónu korun, uspokojeno bylo 44% žadatelů. Novinkou roku 2017 byl grantový program Venkovské prodejny 2017, kdy byly mezi 55 žadatelů rozděleny celé dva milióny korun, uspokojeno bylo 60% žadatelů. Z důvodu pozitivního ohlasu v území bude program k dispozici i v letošním roce,“ vyjmenovává Pavel Pacal.

První grantové programy roku 2018 budou zastupitelstvu kraje ke schválení předloženy už začátkem února, následující měsíc bude probíhat sběr žádostí. Mezi prvními granty budou figurovat granty Sportoviště 2018, Čistá voda 2018, Naše škola 2018 nebo např. Cyklodoprava a cykloturistika 2018.

 

Kraj Vysočina je v roce 2018 připraven rozdělit z Fondu Vysočina mezi úspěšné žadatele  67 miliónů korun. Jedná se o nejvyšší alokaci FV od roku 2008. V letech 2009-2016 se objem Fondu Vysočiny  pohyboval mezi 43,4 až 62 milióny korun závisle od kondice rozpočtu Kraje Vysočina. Od roku 2002 rozdělil Kraj Vysočina na grantech už 887 miliónů korun. 


  • Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočin
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 10.1.2018 / 10.1.2018

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze