Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

6/2017 Jihlavský havířský průvod

 

 
 

Jihlavský havířský průvod souvisí s „hornickou slávou“ Jihlavy. V roce 1799 při oslavách 1000. výročí domnělého založení města se poprvé objevuje motiv kostýmovaných horníků při mši svaté v kostelíku sv. Jana Křtitele. Jednalo se o 12 skromně oděných horníků s hořícími kahany v ruce. Tradice havířských průvodů, zakončených mší v kostelíku sv. Jana Křtitele, začala na konci 19. stol. upadat. Výzva ke znovuobnovení prestiže průvodů přišla od Johanna Haupta, majitele fotoateliéru, historika a později kustoda jihlavského muzea, který založil novou tradici městské slavnosti. V roce 1890 se uvádí 44 krojovaných postav, v průběhu let se jejich počet zvyšoval až na 170. Díky iniciativě německých milovníků jihlavské historie se podařilo v roce 1919 ustavit „Spolek pro zachování historického havířského průvodu“ (300 členů). Průvody se staly významnou kulturní akcí města konanou do 2. sv. války vždy kolem svátku Jana Křtitele. Po smrti Johanna Haupta (1928) se organizace průvodů ujal Ignatz Göth, učitel měšťanské chlapecké školy v Jihlavě. Jeden z největších a nejslavnějších průvodů byl v roce 1936, spojen s oslavami 500. výročí přijetí Basilejských kompaktát. V roce 1944 procházel Jihlavou havířský průvod naposledy a uzavírá první etapu průvodů, kdy nositeli tradice byli obyvatelé německé národnosti. V poválečné době, zvláště po událostech v únoru 1948, se situace radikálně změnila. Pokus obnovit havířský průvod v roce 1949, byť v jiné podobě i termínu, se setkal u veřejnosti a organizátorů v čele s Arnoštem Kábou, pracovníkem jihlavského muzea s velkým ohlasem, ne s pochopením tehdejších funkcionářů. Nová iniciativa přišla opět s A. Kábou v roce 1957. V pozměněné podobě u příležitosti oslav Dne horníků, oproštěn od církevního obřadu u kostelíka sv. Jana Křtitele, se havířský průvod konal v letech 1957–1961 každoročně. Základem byla hraná scénka „Zářiový den“ A. Káby na tehdejším náměstí Míru, jako připomínka udělení městských a horních práv městu Jihlavě. Následoval havířský průvod ulicemi města. Po několikaleté přestávce vyšel tento průvod naposledy ještě v roce 1967. Tímto rokem tradice na dlouhé období skončila. Poslední významnou etapou se stává rok 1999, kdy z iniciativy několika zdejších občanů bylo v čele s Ing. Milanem Kolářem ustaveno občanské sdružení „Jihlavský havířský průvod“ s cílem obnovit tuto dlouholetou kulturní tradici jihlavských dějin a nejprve každoročně, následně každý druhý rok, pořádat hornický průvod vždy kolem svátku Jana Křtitele 24. 6. oslavy jsou několikadenní a probíhají od roku 1999 nepřetržitě až do současnosti.

 

Jihlavský havířský průvod byl na konci roku 2017 přijat pod číslem 6/2017 na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina, nositelem statku je Jihlavský havířský průvod, z. s.


 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 8.1.2018 / 8.1.2018
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura > Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze