Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Školský portál Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Uznávání zahraničního vzdělávání - přehled za rok 2017

 

 
 


   Uznávání zahraničního vzdělání - přehled za rok 2017

V roce 2017 Krajskému úřadu Kraje Vysočina (dále jen „krajský úřad“) došlo celkem 32 žádostí o uznání zahraničního vzdělání. Žadatelé předložili doklady o dosaženém vzdělání  z následujících států:

 

stát

počet žádostí

Ukrajina

18

Ruská federace

6

Běloruská republika

1

Kazachstán

1

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

 

1

Kanada

1

Slovenská republika

1

Francouzská republika

1

Rumunsko

1

Švýcarská konfederace

1


Dále byly v roce 2017 vyřízeny 4 žádosti z roku 2016.


Kladně bylo vyřízeno 21 žádostí o uznání zahraničního vzdělání.


uznané vzdělání

počet

základní

1

střední s maturitní zkouškou

19

střední s výučním listem

1


Krajský úřad vydal 5 osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení a 16 rozhodnutí s nostrifikační doložkou.

  

Bez nařízení nostrifikační zkoušky krajský úřad vyhověl 8 žádostem.  Nostrifikační zkouška byla žadatelům nařízena ve 21 případech, 8 žadatelů ji úspěšně složilo.


Krajský úřad  vydal 11 zamítavých rozhodnutí (žádost byla zamítnuta z důvodu nevykonání nostrifikační zkoušky) a 2 usnesení o zastavení řízení z důvodu zpětvzetí žádosti.  

Dvě žádosti nebyly dosud vyřízeny a bude o nich rozhodnuto v roce 2018.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
Zodpovídá: PaedDr. Vladimír Zelený
Vytvořeno / změněno: 4.1.2018 / 4.1.2018
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Školský portál > Mládež a sport > Volný čas dětí a mládeže > Informační centra pro mládež

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze