Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Za podporu zdraví a kvality života získal Kraj Vysočina titul Národní sítě Zdravých měst

Zdravý kraj
Kraj Vysočina se ještě na sklonku roku dosáhl na potěšitelné odborné ocenění Národní sítě Zdravých měst ČR. Ta vyhodnotila náš region jako nejpříkladnější v kategorii podpory zdraví a kvality života. Pokud jde o region, nezůstalo pouze u jednoho titulu. V kategorii Šampion Zdravých měst byla oceněna ještě Jihlava a Křižánky. Oceněny byla předána v rámci celostátní konference Udržitelné město 2017 v Praze.
 

 
 

„OCENĚNÍ ZA PODPORU ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA“: Podpora zdraví patří mezi klíčové faktory pro dosažení celkové kvality života obyvatel měst, obcí a regionů, a to nejen v České republice. Způsobů, jak zkvalitnění zdraví dosahovat existuje celá řada od konkrétních kampaní a akcí až po systémová opatření nebo programy pro různé cílové skupiny. Vliv na zdraví má de facto každé téma udržitelného rozvoje. NSZM se podporou zdraví již ze své podstaty aktivně zabývá a oceňuje ty, kteří jsou v tomto směru aktivní a přinášejí inspiraci ostatním.

„ŠAMPION“: Města, která mají nejlépe nastavený místní systém postupu vůči udržitelnému rozvoji. Tento svůj postup města měří pomocí komplexních Auditů udržitelného rozvoje v souladu s mezinárodními „Aalborskými závazky“ udržitelných měst v Evropě. Díky těmto Auditům, které se dotýkají všech klíčových oblastí rozvoje, mají města důkladně popsány své silné i slabé stránky rozvoje a zohledňují tyto analýzy v rámci svého plánování rozvoje, připravovaných projektů apod. „Šampioni Zdravých měst“ v rámci svého systému řízení aktivně využívají metody a nástroje řízení kvality, za které jsou oceňováni i cenami jednotlivých rezortů na národních konferencích. Šampioni již dlouhé roky zapojují veřejnost, aktivně pracují s různými cílovými skupinami, sdílejí dobrou praxi v rámci ČR, zapojují se do mezinárodních programů a projektů, a celkově jsou inspirací pro postup mnoha dalším municipalitám.


Foto: Národní síť Zdravých měst

OceněníOcenění

  • tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 22.12.2017 / 22.12.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2019 > Srpen

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze