Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Kraj hledá zhotovitele pro speciální stavbu. Bude jediná svého druhu na Vysočině

Včerejším rozhodnutím Rady Kraje Vysočina odstartoval proces zadání veřejné zakázky na stavební práce Vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina. Objekt za desítky miliónů korun, který bude stát těsně u jihlavského sídla záchranářů na Vrchlického ulici, nemá svým charakterem v regionu obdoby. „Plně funkční by měl být nejpozději do konce roku 2020, pokud to bude dříve, bude to plus pro záchranný systém. S financováním stavby i vybavením pomůže z 85 % IROP, tedy evropské fondy,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.
 

 
 

Podle informací náměstka hejtmana Kraje Vysočina pro oblast majetku Josefa Pavlíka bude nový objekt dvoupodlažní s půdorysem nepravidelného obdélníku a bude umístěn těsně vedle současné budovy jihlavské záchranky směrem k obchodnímu centru. V novém výcvikovém středisku, které poskytne větší školící prostory oddělené od provozních částí krajské záchranky, budou moci záchranáři provádět mimo jiné výcvik ve specializovaných učebnách na simulátoru práce ve ztížených podmínkách. K dispozici budou mít nejen letecký simulátor torza vrtulníku, který umožňuje simulaci práce v podvěsu, ale také pracoviště pro trénink tzv. Biohazard týmu s vestavěným dekontaminačním bazénkem a dekontaminační sprchou, lezeckou stěnu, dva nejmodernější pacientské simulátory a další místnosti a prostory vč. vybavení na výcvik vyproštění z havarovaného vozidla. Díky novým kapacitám bude moci krajská záchranka proškolit o více než 80%  osob – tedy nově až 1515. Pro krajské záchranáře představuje nové výcvikové středisko zajištění pravidelného intenzivního prověřování zvládání mimořádných situací bez nutnosti přesunu a dlouhodobé nepřítomnosti na pracovišti, ideální simulaci reálných případů, jejich demonstraci pro další členy týmu.


Projekt s celkovými předpokládanými výdaji ve výši 85,4 mil. korun získal podporu z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci specifického cíle 1.3 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof a jeho 27. výzvy s názvem Vzdělávací a výcviková střediska IZS.  Dotace ze strukturálních fondů ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů projektu představuje 69,15 mil. korun, dalších 5 % celkových způsobilých výdajů ve výši 4 mil. korun pokryje dotace ze státního rozpočtu ČR, zbylé výdaje budou hrazeny z rozpočtu Kraje Vysočina.


IROP

  • Jarmila Rytychová, odbor zdravotnictví
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 20.12.2017 / 20.12.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2019 > Srpen

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze