Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Vysočina se připojí k zákonodárné iniciativě

Vysočina se připojí k zákonodárné iniciativě
Rozhodovací praxe správních soudů, zejména pak Nejvyššího správního soudu zavedla pojem tzv. „systémové podjatosti“. Jedná se o situace, kdy je za podjatého považován každý úředník, který rozhoduje ve správním řízení, kde je účastníkem řízení jeho zaměstnavatel (obec, kraj). Takovýto právní názor je ve faktické kolizi se smíšeným modelem veřejné správy. Řešení této problematiky je možné dvěma způsoby. Prvním je odklon od smíšeného modelu veřejné správy. Druhým je pak změna legislativy.
 

 
 

V rámci Komise pro veřejnou správu a legislativu AKČR vznikla shoda na podobě legislativní úpravy i na skutečnosti, že tato legislativní iniciativa bude předložena Pardubickým krajem. Zastupitelstvo Kraje Vysočina dnes vzalo na vědomí a podpořilo připravenou zákonodárnou iniciativu Pardubického kraje. Fakticky jde o vložení nového odstavce do zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. V praxi to znamená, že úřední osoba by neměla být vyloučena  ze správního řízení, kde je účastníkem její zaměstnavatel bez dalšího, ale pro konstatování její podjatosti ve věci budou muset existovat objektivní důvody.  • Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 12.12.2017 / 12.12.2017 | Zveřejnit od: 12.12.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2019 > Srpen

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze