Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Mateřská centra podporují rodinu už 25 let

Mateřská centra podporují rodinu už 25 let
Sympozionem s názvem „Posilujeme hodnotu rodiny“ oslavila Síť pro rodinu 25 let od otevření prvního mateřského centra v České republice a zároveň své patnáctileté působení. Akce, která se uskutečnila v Praze v Lichtenštejnském paláci pod záštitou Martiny Štěpánkové, náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, se zaměřila na hodnotu rodiny jako na prioritu v české společnosti, ve firmách i mateřských centrech. Síť pro rodinu sdružuje téměř 300 mateřských center ve všech krajích České republiky, z toho 29 se nachází na území Kraje Vysočina.
 

 
 

Sympozion byl tematicky rozdělen do tří hlavních bloků, které korespondovaly s  posláním Sítě pro rodinu  – posilovat hodnotu rodiny ve společnosti, v centrech i ve firmách.  Nabídl celou řadu zajímavých vystoupení, postřehů, inspirativních příkladů a dat, založených na průzkumech. Profesorka Lenka Šulová hovořila o proměně rodiny v dnešní době a  o tom, co současnou rodinu charakterizuje. Daniel Topinka prezentoval výsledky průzkumu Nadace Sirius a společnosti SocioFactor, kdy upozornil na potenciál, který v sobě skrývá práce s komunitou jakožto s důležitým prvkem v rámci prevence. Ředitelka odboru rodinné politiky a politiky stárnutí ministerstva práce a sociálních věcí Jana Maláčová shrnula na třicet aktuálních opatření ministerstva v rámci prorodinné politiky. Řadu konkrétních příkladů na regionální úrovni přineslo vystoupení Věry Švarcové, vedoucí odboru sociálních věcí z Krajského úřadu Vysočina, která zdůraznila, že kraj vnímá rodinnou a seniorskou politiku jako jedno provázané téma. O přínosu mateřských center, zejména svépomocných skupin jako nástroje primární prevence, promluvila Rut Kolínská. Její slova ilustrovaly představitelky mateřských center, které představily širokou pestrost a různorodost činnosti mateřských center, jež vždy vychází z místních podmínek a potřeb. Zazněl i jeden z mnoha příkladů aktuálních témat, na která reagují mateřská centra, a sice projekt Rodina Offline. Ten se z Libereckého kraje rozšířil do celé republiky a klade důraz na smysluplné používání moderních technologií dětmi. O prorodinných trendech na pracovním trhu hovořil Tomáš Ervín Dombrovský ze společnosti LMC, následovaly příklady dobré praxe ve firemní kultuře.


„Podporu aktivit mateřských a rodinných center máme přímo uvedenou jako jednu z aktivit v Koncepci rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina 2017 - 2021 v rámci opatření podpory služeb pro rodinu. Každoročně vypisujeme dotační titul na provoz těchto center, úzce spolupracujeme s krajskou koordinátorkou Sítě pro rodinu. Jsme si vědomi, že mateřská a rodinná centra mají v oblasti prorodinných služeb své nezastupitelné místo a v našem kraji se výrazně podílejí na tvorbě prorodinného klimatu,“ ocenil práci mateřských center a Sítě pro rodinu náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk.

 

konf

konf

  • Stanislava Holbová, odbor sociálních věcí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 28.11.2017 / 28.11.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze