Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Automatické sčítače cyklistů a pěších jsou na dalších čtyřech místech Vysočiny. Data lze sledovat na krajském webu

Automatické sčítače cyklistů a pěších jsou na dalších čtyřech místech Vysočiny. Data lze sledovat na krajském webu
Od srpna letošního roku se rozšířil počet automatických sčítačů na cyklotrasách a cyklostezkách v Kraji Vysočina o další čtyři, takže nyní je v regionu už osm monitorovaných lokalit. Nově jsou osazeny cyklostezka Přibyslav – Sázava, cyklotrasa Jihlava-Třebíč-Raabs u Luk nad Jihlavou a u Moravských Budějovic a cyklostezka u Vysočina Areny v Novém Městě na Moravě. Automatické selektivní sčítače zaznamenávají v hodinových objemech průjezdy a průchody uživatelů s rozlišením cyklistů a pěších včetně směru jejich pohybu. Součástí realizace druhé etapy projektu monitoringu cyklistů a pěších bylo také vytvoření webové prezentace, která poskytuje celková přehledná data z realizovaného monitoringu včetně možnosti informace dále specifikovat a filtrovat.
 

 
 

Prezentace je volně k dispozici na webových stránkách Kraje Vysočina

 

Ze souhrnného porovnání za období od 1. 8. do 31. 10. 2017, kdy už bylo v provozu souběžně všech 8 lokalit vyplývá, že největšímu zájmu se těšila rekreační cyklostezka u Pilské nádrže, kde „nejúspěšnějším“ dnem byla sobota 5. srpna s celkem 2280 záznamy. O využití ale lépe vypovídá denní průměr, který zde například za období červen až září dosahuje 880 záznamů. Letošní celkově chladnější a srážkově nadprůměrný měsíc září vykázal více než 50% pokles využití oproti minulé sezoně (září 2016 vykazuje 20 581 záznamů a oproti tomu září 2017 pouze 9 212 záznamů).

Výrazné rozdíly mezi jednotlivými lokalitami jsou dány mnoha faktory. Není to pouze o samotné infrastruktuře, turistické atraktivitě okolí a dostupnosti pro rekreaci, ale i  vazbě na cykloturistické trasy nebo propagaci. Například zatím málo využívaná cyklostezka u Bystřice nad Pernštejnem se stane pro příští sezonu součástí proznačení cykloturistické trasy Euro Velo. „Kraj Vysočina v této věci aktuálně podpořil oblastní destinační společnost Koruna Vysočiny, z.s., která díky schválené dotaci  195 000 Kč realizuje marketingové aktivity s cílem propagovat tuto dálkovou trasu a na ní navazující destinační cykloturistiku v regionu Žďárska,“ sdělila Jana Fischerová, náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů. Pozitivní čísla potvrzující využití infrastruktury mají nejen motivovat k její další systematické výstavbě, ale současně dávat zpětnou vazbu o jejím využití, tedy o efektivitě takových investic. Ať už se jedná o investice do infrastruktury pro cyklistiku ve všech svých podobách (rekreace, cyklodoprava, cykloturistika), tak prostředků vložených do marketingu na podporu cykloturistiky jako jedné z forem udržitelného rozvoje cestovního ruchu.

 

Projekt „Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina – etapa II“, byl podpořen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dotací ve výši 332 145 Kč odpovídající 50 % celkových nákladů, a to v rámci „Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech“, podprogram  „Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu“. Zbytek nákladů hradí Kraj Vysočina ze svého rozpočtu.

 

graf

sčítače

  • Petr Stejskal, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 27.11.2017 / 27.11.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Servis pro

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies