Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Vysočina hostila přeshraniční síťové setkání na téma „Kvalifikované pracovní síly a pracovní trh“

Vysočina hostila přeshraniční síťové setkání na téma „Kvalifikované pracovní síly a pracovní trh“
Přibližně tři desítky odborníků z Čech, Rakouska a Německa se 15. listopadu 2017 v Telči zúčastnily přeshraničního síťového setkání na téma „Kvalifikované pracovní síly a pracovní trh“. Na programu setkání, které bylo zorganizováno v rámci realizace projektu Connecting Regions (Interreg V-A AT-CZ), ve spolupráci se Znalostní platformou Kvalifikované pracovní síly a pracovní trh Evropského regionu Dunaj-Vltava, byly, kromě informací o aktuální situaci na přeshraničním trhu práce a čerpání finančních prostředků z programů evropské územní spolupráce, především prezentace realizovaných projektů z oblasti trhu práce a vzdělávání na rakousko-české a bavorsko-české hranici.
 

 
 

„Na setkání byla prezentována řada zajímavých projektů týkajících se podpory jazykového a odborného vzdělávání, zvyšování uplatnitelnosti pracovních sil ve věku 50+ na trhu práce nebo rozvoje pracovních sil v souvislosti s digitalizací a Průmyslem 4.0. Prezentované projekty dokazují, že v rámci Evropského regionu Dunaj-Vltava se daří nejen prohlubovat již existující spolupráci, ale také navazovat novou“, uvedl Pavel Pacal, náměstek hejtmana pro regionální rozvoj, člen Presidia ERDV.

 

Setkání se zúčastnili také zástupci organizací spolupracujících v rámci Euroregionu Centrope, kteří obohatili svými zkušenostmi a postřehy diskuzi k prezentovaným tématům. 


foto

int

erdv


  • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 24.11.2017 / 24.11.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Servis pro

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies