Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

V sídle Kraje Vysočina se uskutečnil seminář „Dotační příležitosti pro malé obce pro rok 2018“

V sídle Kraje Vysočina se uskutečnil seminář „Dotační příležitosti pro malé obce pro rok 2018“
Kraj Vysočina ve spolupráci s ministerstvy a Státním fondem životního prostředí připravil seminář, který se zaměřil na aktuální možnosti financování rozvojových projektů ve venkovských oblastech. Seminář pro zástupce menších obcí a měst na téma dotačních příležitostí, které jsou v různých oblastech na národní úrovni připravovány na rok 2018, se uskutečnil v úterý 21. listopadu v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě a zúčastnilo se ho více jak 50 zástupců obcí, místních akčních skupin a mikroregionů.
 

 
 

„Obnova a rozvoj venkovského prostoru dlouhodobě patří mezi důležité rozvojové priority Kraje Vysočina,“ uvedl Pavel Pacal, náměstek hejtmana kraje pro oblast regionálního rozvoje a územního plánu. „Cílem připraveného semináře bylo přiblížit menším obcím, v jakých programech a výzvách budou moci v příštím roce čerpat prostředky na své rozvojové potřeby a to přímo od zástupců ministerstev, která dané dotační tituly vyhlašují,“ doplnil Pavel Pacal.


Na seminář přijali pozvání zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, kteří představili připravované programy na podporu obnovy a rozvoje venkova, podporu revitalizace území, obnovy obecního majetku po živelných pohromách nebo pro bezbariérová řešení v obcích. Zástupce Státního fondu životního prostředí pohovořil o připravovaných výzvách v rámci Národního programu Životní prostředí. Na semináři vystoupili také zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí s informací o aktuálních zajímavých výzvách pro obce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.


Seminář „Dotační příležitosti pro malé obce pro rok 2018“ je pořádán s podporou Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina.


seminář

seminář

seminář

logo


  • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 23.11.2017 / 23.11.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Servis pro

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies