Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Na kotlíkové dotace nebylo třeba čekat dlouhé fronty

Kotlíkové dotace
Kraj Vysočina vyhlásil v září 2017 druhou vlnu kotlíkových dotací. Příjem žádostí byl zahájen 20. října 2017. Ministerstvo životního prostředí přidělilo Kraji Vysočina prostředky pro konečné žadatele ve výši 230,8 miliónů korun, což by mohlo pokrýt až 2480 výměn. I přes velký zájem ze strany žadatelů hned po zahájení příjmu žádostí byl k 15. listopadu stále dostatek prostředků a je tedy stále možné žádosti o dotaci podávat.
 

 
 

„K 15. listopadu zbývalo k dočerpání ještě téměř 40 miliónů korun, jinými slovy ještě bylo možné uspokojit téměř 400 žadatelů,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal (Starostové pro Vysočinu). Kraj Vysočina neomezil žádným způsobem možnosti předkládání žádostí, občané si tedy mohou vybrat, zda využijí osobní podání, poštu, nebo kteroukoli z forem elektronického podání. Bez front, čekání, v klidu a s možností konzultace.


Finanční podpora dotačního programu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. je zaměřena na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech na území celého kraje. Peníze bude možné poskytnout na pořízení tepelného čerpadla, plynového kondenzačního kotle nebo kotle na pevná paliva. Podporu však již není možné poskytnout na kotel výhradně na uhlí ani kombinovaný kotel (uhlí/biomasa) s ručním přikládáním.


Kotlíkovou dotaci lze získat na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za:

  • kotel na pevná paliva – kombinovaný uhlí/biomasa – automatický (dotace až 75% uznatelných  nákladů akce nejvýše však 75 tis. Kč)
  • kotel na pevná paliva – výhradně biomasa – ruční (dotace až 80% uznatelných  nákladů akce nejvýše však 100 tis. Kč)
  • kotel na pevná paliva – výhradně biomasa – automatický (dotace až 80% uznatelných  nákladů akce nejvýše však 120 tis. Kč)
  • tepelné čerpadlo (dotace až 80% uznatelných  nákladů akce nejvýše však 120 tis. Kč)
  • kondenzační kotel na zemní plyn (dotace až 75% uznatelných  nákladů akce nejvýše však 95 tis. Kč)

Pokud příjemce realizuje v rámci akce výměnu kotle na území obce Bystřice nad Pernštejnem, území obce Humpolec, území obce Pacov, území obce Hradec, území obce Ledeč nad Sázavou, bude dotace jednorázově navýšena o částku 7 500 Kč.


Dotace bude poskytnuta pouze na ty nové zdroje tepla, které jsou zapsány v Seznamu výrobků a technologií, který je veden Státním fondem životního prostření ČR na https://svt.sfzp.cz/ - označení Kotlíkové dotace – 2. kolo (67. výzva OPŽP od 2017).


Podrobné informace včetně formuláře žádosti a užitečných odkazů jsou uvedeny na http://www.kr-vysocina.cz/kotliky. Své dotazy můžete posílat e-mailem na kotliky@kr-vysocina.cz, případně v úředních hodinách využít informační telefonní linku 564 602 888.


Logolink


  • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz


 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 21.11.2017 / 21.11.2017

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies