Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Začal tradiční odpadářský seminář v Hrotovicích. Dáváme odpadům druhou šanci

Začal tradiční odpadářský seminář v Hrotovicích. Dáváme odpadům druhou šanci
Hrotovice ode dneška hostí dvoudenní odborný seminář k odpadovému hospodářství. Určený je pro zástupce obcí a úředníky pověřených úřadů v odpadovém hospodářství. Součástí programu letos už 14. ročníku semináře budou aktuální informace k ekonomice odpadového hospodářství obcí, příklady dobré praxe k motivaci občanů, zlepšení využívání systému nakládání s odpady v obcích, naplňování studie překládacích stanic pro přepravu směsného komunálního odpadu v Kraji Vysočina.
 

 
 

V odborné diskuzi bezmála 70 účastníků nebudou chybět ani aktivity a opatření kraje reagující na novinky z legislativy, především k cílům materiálového využívání odpadů a zákazu skládkování. Zazní také informace od provozovatelů kolektivních systémů zaměřených na recyklaci obalů, zpětný odběr elektrospotřebičů, tonerů a pneumatik. Zástupci Jihlavy, Nového Města na Moravě, Žďáru nad Sázavou a Telče představí řešení odpadového hospodářství svých měst.

 

„Kraj a kolektivní systémy EKO-KOM, ASEKOL, ELEKTROWIN a ECOBAT společně podporují oddělený sběr využitelných složek komunálních odpadů a předcházení vzniku odpadů na Vysočině. Z projektu spolupráce jsou spolufinancovány aktivity zaměřené na technickou podporu a na ekologickou osvětu odborné i laické veřejnosti. V kraji jsou realizovány například soutěž obcí My třídíme nejlépe, pokračuje projekt Recyklujeme s hasiči, byly oceněny nejlepší školy ve sběru papíru a baterií, uskutečnila se řada tematických akcí pro veřejnost. Připravujeme konferenci příkladů dobré praxe k předcházení vzniku odpadů i sběrovou soutěž pověřených úřadů s finanční podporou charitativního projektu vítězného úřadu,“ řekl k dlouholeté spolupráci Martin Hyský, radní kraje pro oblast zemědělství a životní prostředí.

 

„V Kraji Vysočina máme jednu z nejhustších sběrných sítí. Zaměření na její efektivní využívání přispěje k optimalizaci obecních systémů nakládání s odpady i k plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina na období 2016 až 2025,“ uzavřel Martin Hyský.

 

 

  • Eva Navrátilová, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 9.11.2017 / 9.11.2017 | Zveřejnit od: 9.11.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze