Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Konference Aleje života – poselství stromu pro krajinu 21. století

Konference Aleje života – poselství stromu pro krajinu 21. století
Ve dnech 3. – 4. listopadu se ve Znojmě v rámci projektu „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde21“, zkráceně MagNet, realizovaného v Programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika konala konference s názvem Aleje života – poselství stromu pro krajinu 21. století. Z Kraje Vysočina, který je vedoucím partnerem celého projektu, se zúčastnili zástupci obcí, koordinátoři MA21 a úředníci mající uvedenou agendu na starost.
 

 
 

Cílem uvedené aktivity bylo obnovit mnohdy postupně zanikající vztah člověka k obci, v níž žije, ke krajině, která ho obklopuje, přispět k uvědomění si kontinuity vývoje obce a venkovské krajiny, podpořit pocit odpovědnosti a sounáležitosti s ostatními obyvateli obce a hrdosti na svou obec.

 

V rámci páteční konference byly účastníkům poskytnuty informace o tvorbě krajinné zeleně a jejím významu pro rozvoj obce a místní adaptaci na projevy globální klimatické změny typu sucha. Lektoři konference tvořili pestrou paletu osobností zahrnující špičkové vědce, odborníky zabývající se krajinným plánováním a finančními zdroji pro ozelenění krajiny a starosty obcí, kde jsou již aleje života úspěšně vysázeny.  

V sobotu proběhlo samotné sázení aleje života podél komunikace mezi dolnorakouskou obcí Langau a jihomoravským Šafovem. Alej vysázená v rámci projektu bude využívaná k setkávání občanů a k akcím organizovaných obcí např. soutěže žáků, kresby stromů, moštování ovoce apod. Myšlenka Aleje života je přenositelná a využitelná i v dalších obcích a regionech, k čemuž přispěla konference a brožurka vydaná v rámci této aktivity.

 

inter

alej

alej

alej

alej


 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 8.11.2017 / 8.11.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze