Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Evropský region Dunaj-Vltava: Témata budoucí spolupráce a možnost založení nové právní formy

Evropský region Dunaj-Vltava: Témata budoucí spolupráce a možnost založení nové právní formy
Shrnutí aktivit v rámci končícího předsednictví Dolního Bavorska, tematické a obsahové zaměření aktivit v průběhu předsednictví Kraje Vysočina v roce 2018, prioritní témata střednědobého směřování a možnost založení Evropského regionu Dunaj-Vltava (dále jen „ERDV“) jako Evropského uskupení pro územní spolupráci, to byla hlavní témata říjnového setkání zástupců politického Presidia, které se uskutečnilo v dolnobavorském Niederalteichu.
 

 
 

„Jazyková a vzdělávací konference, kontaktní seminář pro střední školy, stipendijní a hospitační program pro vysokoškolské studenty nebo program k Evropskému dni jazyků, to je výčet nejzajímavějších aktivit, které v rámci tématu „Jazyková ofenzíva“ za bavorského předsednictví evropský region realizoval. V roce 2018 se ERDV pod taktovkou Kraje Vysočina zaměří na podporu angažovanosti obyvatel, výměnu zkušeností z oblasti místní Agendy 21 a komunitní rozvoj malých obcí. V rámci vysočinského předsednictví, které nese název „ERDV jako soudržný a atraktivní region“, nebudou chybět ani aktivity na podporu rozvoje jazykových a odborných znalostí studentů SŠ“, uvedl Pavel Pacal, náměstek hejtmana pro regionální rozvoj a územní plánování.


Střednědobými prioritními oblastmi rozvoje ERDV je posílení hospodářského prostoru a zvýšení atraktivity regionu jak pro mladé tak starší obyvatele. V otázkách hospodářského prostoru se pozornost zaměří např. na inovace.


V návaznosti na možné změny dotační politiky EU v dalším programovém období se politici zabývali myšlenkou vzniku ERDV jako Evropského uskupení územní spolupráce. Konečné rozhodnutí lze očekávat na konci příštího roku, po důkladném zhodnocení a analýze přínosů, které by vznik nové formy spolupráce oproti stávající přinesl.   


erdv


  • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 3.11.2017 / 3.11.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze