Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Významné ocenění respektu Kraje Vysočina k rovným příležitostem a slaďování

Kraj Vysočina získal 1. místo v kategorii krajů v 11. ročníku soutěže Úřad roku „Půl na půl“ 2017 – respekt k rovným příležitostem. Soutěž o nejlepší úřad s rovnými příležitostmi pro ženy a muže organizuje Ministerstvo vnitra České republiky ve spolupráci s Alternativou 50+, Fórem 50 a Gender Consulting. Cílem soutěže je monitoring a podpora zavádění politiky rovnosti žen a mužů a principů gender mainstreamingu do práce úřadů veřejné správy v České republice. Soutěže se může zúčastnit jakýkoliv úřad veřejné správy na obecní, městské i krajské úrovni.
 

 
 

Kraj Vysočina je leaderem mezi kraji v tématu respektu k rovným příležitostem a slaďování osobního a pracovního života už od roku 2011. Ocenění od Ministerstva vnitra České republiky letos převzal Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina, již posedmé v řadě. Předávání probíhalo v rámci konference Rovné příležitosti, slaďování pracovního a rodinného života, jejíž program se nesl v duchu vyzdvižení příkladů dobré praxe.

K šíření takovýchto příkladů přispěl prostřednictvím prezentace i samotný Krajský úřad Kraje Vysočina. Zdeněk Kadlec, ředitel krajského úřadu, přiblížil filozofii krajského úřadu při uplatňování principů rovnosti a slaďování. Zdůraznil, že politika rovných příležitostí Kraje Vysočina je nejen vyrovnání šancí pro ženy a muže, ale dbá na začlenění všech zaměstnaneckých skupin, všech skupin obyvatelstva, které jsou nějakým způsobem podstatně znevýhodněny ve svém postavení. Připomněl to, že vzhledem k tomu, že veřejná správa má k dispozici pouze veřejné prostředky je třeba ctít zásadu účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti a kromě toho také přiměřenosti. Konkrétními dobrými příklady praxe jeho vystoupení doplnila Ivana Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Patřilo mezi ně ustanovení pracovní skupiny napříč strukturou krajského úřadu pro oblast rovných příležitostí a slaďování pracovního a osobního života, pro podporu fyzického a psychického zdraví, dále zpracování Strategie uplatňování principu rovnosti, včetně stanovení cílů, stanovení priorit, opatření, databáze projektů a také vyhodnocení realizovaných aktivit prostřednictvím zpracování Výroční zprávy v oblasti rovného zacházení, slaďování osobního a pracovního života.  • Ivana Hanáková Kosourová, oddělení řízení lidských zdrojů
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 

Ocenění Úřad roku "Půl na půl" 2017

 
Zodpovídá: Petr Čermák
Vytvořeno / změněno: 24.10.2017 / 24.10.2017

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze