Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Proběhlo školení na téma udržitelný rozvoj, megatrendy a klimatické změny na Vysočině

Proběhlo školení na téma udržitelný rozvoj, megatrendy a klimatické změny na Vysočině
Začátkem října se uskutečnilo školení určené pro zaměstnance Krajského úřadu Kraje Vysočina na téma udržitelný rozvoj, megatrendy a klimatické změny na Vysočině, které je jednou ze vzdělávacích aktivit projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina financovaného z Národního programu Životní prostředí. „Cílem bylo seznámit zaměstnance krajského úřadu s principy a cíli udržitelného rozvoje a hlavními megatrendy a přispět tak k jejich osobnímu zapojení do řešení této problematiky,“ řekl Martin Hyský, politik projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21, pod jehož záštitou se akce konala.
 

 
 

Účastníky v úvodu semináře přivítala Koordinátorka Zdravého Kraje Vysočina a MA21 Jana Böhmová a představila místní Agendu 21, jako metodu řízení kvality veřejné správy, v kontextu udržitelného rozvoje. Slovo poté převzal Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc. z přírodovědné fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a osvětlil účastníkům problematiku megatrendů neboli rozsáhlých, významných změn vývoje, které mohou ovlivnit společnost v mnoha oblastech. Mezi megatrendy se řadí například klimatické změny, migrace či nedostatek potravin vyplývající z nedostatku energie. Na téma navázal RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc. z Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky v Brně, s prezentací klimatických změn v Kraji Vysočina. Na konkrétních příkladech poukázal na důležitost tzv. adaptačních opatření ke zmírnění vlivu klimatických změn. S klimatickými změnami souvisí také otázka sucha. Mgr. Jaroslav Mikyna z Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina v závěrečné části semináře hovořil o dopadech dlouhodobého sucha v Kraji Vysočina.


Kontaktní osoba projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina: Jana Böhmová, Odbor regionálního rozvoje, tel. 564 602 586, e-mail: bohmova.jana@kr-vysocina.cz


školení


ma 21

mžp
  • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 23.10.2017 / 23.10.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze