Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Technická pomoc AT-CZ - hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina

Interreg
Projekt bude realizován v období od 1. 5. 2016 do 31. 12. 2023 a klade si za cíl zvýšení kvality přeshraničních projektů podpořených z programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, a to díky zajištění hodnocení kvality podaných projektů prostřednictvím nezávislých odborných hodnotitelů. Toto hodnocení, které bude prováděno jak na české, tak i na rakouské straně, se stane podkladem pro rozhodnutí monitorovacího výboru o schválení projektu.
 

 
 

Základní informace o projektu:

 

Název projektu: Technická pomoc AT-CZ - hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina

Dotační titul: Program spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika

Číslo projektu: ATCZ109

Délka trvání projektu: 1. 5. 2016 - 31. 12. 2023

Alokované prostředky EFRR: 20 000,50 €

Vedoucí partner: Kraj Vysočina

Projektový partner: Wiener Landesregierung, Magistratsabteilung 27 Europäische Angelegenheiten

 

Projekt Technická pomoc AT-CZ - hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina byl podán a následně schválen v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika v červnu roku 2016.

 

Projekt bude realizován v období od 1. 5. 2016 do 31. 12. 2023 a klade si za cíl zvýšení kvality přeshraničních projektů podpořených z programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, a to díky zajištění hodnocení kvality podaných projektů prostřednictvím nezávislých odborných hodnotitelů. Toto hodnocení, které bude prováděno jak na české, tak i na rakouské straně, se stane podkladem pro rozhodnutí monitorovacího výboru o schválení projektu.

 

Každý podaný projekt, u něhož bude úspěšně ukončena kontrola přijatelnosti, tak projde nezávislým odborným hodnocením provedeným na základě checklistu schváleného monitorovacím výborem programu. Na české straně byli za tímto účelem nominováni v každém zapojeném kraji odborní hodnotitelé pro každou prioritní osu/investiční prioritu, přičemž každý projekt bude vždy hodnocen jedním hodnotitelem z každého kraje. Stejné projekty jsou také realizovány v kraji Jihočeském a Jihomoravském.


V rámci předloženého projektu bude v Kraji Vysočina zajištěno financování odborného hodnocení kvality podaných přeshraničních projektů prostřednictvím odborných hodnotitelů nominovaných za Kraj Vysočina pro konkrétní prioritní osu, resp. investiční prioritu.

 
Zodpovídá: Petr Čermák
Vytvořeno / změněno: 12.10.2017 / 12.10.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze