Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Vysočina je už tři roky bez vydatných srážek, vodu v krajině je třeba důsledněji zadržovat

počasí
Poslední tři roky se pohybují roční srážky na území Kraje Vysočina pod dlouhodobým normálem, což se projevuje na množství i kvalitě podzemních i povrchových vod. Tuto skutečnost letos pociťuje nejpalčivěji především východní a jižní část Vysočiny. Podle Filipa Chuchmy z Českého hydrometeorologického ústavu situaci dokladuje fakt, že letos v létě téměř úplně vyschly například řeky Rokytná, Brtnice a velké problémy nastaly na řece Želetavě. Došlo ke snížení vydatnosti většiny zdrojů podzemních vod v kraji.
 

 
 

Za přítomnosti zástupců obcí, zemědělských i vodárenských společností a dalších byl „nastartován“ proces hledání účinných opatření, která by v optimální kombinaci ve střednědobém a dlouhodobém horizontu měla přispět ke snížení rizika nedostatku vody na území Kraje Vysočina. „Je třeba se o sebe postarat přímo v regionech. Především některé obce už nemají čas čekat na jakákoli opatření, protože jim dochází pitná voda. Proto jsem navrhl zřízení pracovní skupiny, která v následujících měsících připraví návrh opatření jak preventivního, tak okamžitého charakteru, která budou následně předložena k realizaci. Jinou kapitolou jsou peníze na tato opatření. Nic není zadarmo, očekáváme pomoc od státu, ale i kraj deklaruje do budoucna opakované vyhlášení tradičních dotačních programů v oblasti vodního hospodářství v obcích na území kraje - grantového programu Čistá voda v rámci Fondu Vysočiny a dotací podle zásad zastupitelstva kraje,“ říká hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

 

  • Jaroslav Mikyna, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 

Vysočina je už tři roky bez vydatných srážek, vodu v krajině je třeba důsledněji zadržovat

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 11.10.2017 / 11.10.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze