Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Univerzita Karlova přizvala Kraj Vysočina ke spolupráci na společném projektu

Univerzita Karlova přizvala Kraj Vysočina ke spolupráci na společném projektu
Zástupci Katedry Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy oslovili Kraj Vysočina s nabídkou podílet se na projektu, který se zaměří na oblast paliativní péče v pobytových zařízeních pro seniory, v další fázi by měly následovat domovy pro osoby se zdravotním postižením. „Kraj Vysočina schválil v červnu letošního roku Strategii paliativní péče v Kraji Vysočina na období do roku 2020, a i to byl jeden z důvodů, proč se na nás obrátili zástupci univerzity s nabídkou spolupráce. Kraj by měl vystupovat v roli aplikačního garanta, který následně uvede výsledky projektu do praxe a bude je ve svých zařízeních v budoucnu uplatňovat,“ vysvětlil první náměstek hejtmana Pavel Franěk, do jehož gesce patří na Vysočině oblast sociálních věcí.
 

 
 

Projekt Kultura paliativního přístupu v pobytových sociálních službách by měl odstartovat v únoru 2018 a potrvá tři roky. Sedmičlenný řešitelský tým pod vedením Zuzany Havrdové si vytyčil za cíl pomoci domovům pro seniory zhodnotit a posoudit situaci a úroveň poskytování paliativní péče ve vlastním zařízení a naplánovat si, jak ji do budoucna zvyšovat. V rámci projektu si některé domovy takový postup vyzkouší a těm dalším bude následně nabídnut k využití jako nástroj sebehodnocení. Na základě spolupráce odborníků v projektu bude vytvořen Manuál dobré praxe paliativního přístupu aplikovatelný i v ostatních regionech. „Z dlouhodobého hlediska přispějí výsledky projektu ke zvýšení kvality života i důstojnému umírání klientů v prostředí, které často vnímají jako svůj domov,“ doplnil náměstek Franěk. Z 28 oslovených poskytovatelů pobytových sociálních služeb na Vysočině, ať už se jedná o domovy pro seniory nebo domovy se zvláštním režimem, vyjádřilo 17 z nich zájem se do projektu Univerzity Karlovy zapojit. Realizace tohoto záměru v současné době závisí na tom, zda projekt podpoří Technologická agentura České republiky, která by měla rozhodnout pravděpodobně v prvním čtvrtletí roku 2018.  • Erika Volavková a Jiří Bína, odbor sociálních věcí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 26.9.2017 / 26.9.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2018 > Listopad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze