Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Rozvojový program Podpora odborného vzdělávání vyhlášený pro školní rok 2017/2018

 

 
 

MŠMT vyhlásilo pro školní rok 2017/2018 rozvojový program Podpora odborného vzdělávání, č.j.: MSMT-12596/2017-1 (dále jen rozvojový program).

Krajský úřad Kraje Vysočina zveřejňuje podporované obory vzdělání, formulář pro předložení žádosti o podporu z rozvojového programu (včetně vzoru vyplnění) a formulář čestného prohlášení. Vyplněnou žádost (ve formátu excel) a čestné prohlášení zašle střední škola nejpozději do 5. 10. 2017 elektronicky na e-mailovou adresu: kafkova.j@kr-vysocina.cz a současně v tištěném formátu na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu, paní Kafková Jitka, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. V případě zasílání datovou schránkou je nezbytné zasílat dokumenty podepsané a v needitovatelném formátu (naskenované).

V žádosti budou uvedeny počty žáků a tříd podporovaných oborů dle školní matriky k 30. 9. 2017. V žádosti střední školy přesně rozkryjí složení těch víceoborových tříd, ve kterých se vyučují podporované obory. Dále budou uvedeny i všechny jednooborové třídy týkající se podporovaných oborů. Podpora se bude vztahovat na vybrané obory, u nichž počet žáků v ročníku není vyšší než 17. Součástí žádosti bude i čestné prohlášení ředitele školy, ve kterém uvede seznam spolupracujících podniků v rámci realizace praktického vyučování. Školy zřizované krajem a obcemi v žádosti uvedenou i případný požadavek na stanovení limitu přepočteného počtu pedagogických pracovníků v souvislosti se zajištěním vzdělávání v jednooborových a víceoborových třídách v rámci vybraných oborů vzdělání.

Soukromé školy doloží žádost závazným prohlášením, že v příslušném školním roce
a v podporovaných oborech nepožadují školné.

Na základě předložených žádostí a zpracovaných údajů pak krajský úřad navrhne MŠMT konkrétní výši podpory vybraným středním školám.

Bližší informace: Kafková Jitka, tel. 564602936

  • Vyhlášení rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání pro školní rok 2017/2018 – http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/rozvojovy-program-podpora-odborneho-vzdelavani

  • Vybrané obory vzdělání pro školní rok 2017/2018 v rámci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání

  • Žádost o podporu v rámci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání pro školná rok 2017/2018

  • Čestné prohlášení dle Čl. 5, odst. 2, písm. d) Vyhlášení rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání pro školní rok 2017/2018

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Zuzana Pavelcová
Vytvořeno / změněno: 6.9.2017 / 6.9.2017
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze